Cohesion policy for Europe 2020

Andrzej Paczoski , Solomon T. Abebe , Giuseppe Cirella

Abstract

Cohesion policy is one of the more important elements of the European Union’s (EU) integrated processes. Evaluating this type of mechanism can show the efficiency of European policy convergence and its elimination of development inequalities between Member States (MSs). The Europe 2020 Strategy introduced new challenges for MSs through strategic goals piloted by targets. MSs work at creating opportunities in an endogenous Union in which cohesion policy is formulated to best conflate and balance cooperation. This chapter examines cohesion policy as a tool for harmonized development by enlightening what are the, and how to decrease, development disparities among MSs. Europe 2020 targets are examined from 2011 to 2018. Overall, best results were found in Scandinavia, Benelux, and Northern Western countries, while Southern countries recorded low results. Specific MS-concerns, highlighted at the national-level, include lack of effective institutional framework, transport infrastructure, education, and innovation policy.
Author Andrzej Paczoski (FE/DEP)
Andrzej Paczoski,,
- Department od Economic Policy
, Solomon T. Abebe
Solomon T. Abebe,,
-
, Giuseppe Cirella (FE/ChTE)
Giuseppe Cirella,,
- Deparment of Transport Economics
Pages139-169
Publication size in sheets1.50
Book Cirella Giuseppe (eds.): Sustainable human-nature relations: environmental scholarship, economic evaluation, urban strategies, Advances in 21st Century Human Settlements, 2020, Springer, ISBN 978-981-15-3048-7, [978-981-15-3049-4], 266 p., DOI:10.1007/978-981-15-3049-4
Keywords in PolishRaport Kohezyjny, Strategia Europa 2020, prowadzenie biznesu, Unia Europejska
Keywords in Englishcohesion reporting, Europe 2020 Strategy, doing business, EU
Abstract in PolishPolityka spójności jest jednym z ważniejszych zintegrowanych działań prowadzonych w Unii Europejskiej (UE). Ocena tego mechanizmu może wskazywać na skuteczność konwergencji polityki europejskiej i eliminację nierówności rozwojowych między państwami członkowskimi. Strategia „Europa 2020” wprowadziła nowe wyzwania dla państw członkowskich poprzez ustanowienie strategicznych celów dla UE. Państwa członkowskie pracują nad stworzeniem możliwości rozwojowych w Unii, w której polityka spójności jest formułowana w celu jak najlepszego połączenia i zrównoważenia współpracy. W rozdziale przeanalizowano politykę spójności jako narzędzia na rzecz zharmonizowanego rozwoju (w tym realizacji Strategii Europa 2020) poprzez wyjaśnienie, jakie są i jak zmniejszać różnice rozwojowe między państwami członkowskimi. Cele strategii „Europa 2020” były badane w latach 2011–2018. Najlepsze wyniki uzyskano w Skandynawii, krajach Beneluksu i północno-zachodnich krajach europejskich, podczas gdy kraje południowe odnotowały słabe wyniki. Szczególne obawy państw członkowskich wobec wyników realizowanej strategii, podkreślone na poziomie krajowym, obejmują brak skutecznych ram instytucjonalnych, ukształtowania infrastruktury transportowej, edukacji i polityki innowacyjnej.
DOIDOI:10.1007/978-981-15-3049-4_8
Languageen angielski
File
Paczoski_Andrzej_Cirella_Giuseppe_Cohesion_Policy_For_Europe_2020.pdf 771,83 KB
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 06-04-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?