W stronę socjologii pary: propozycja paradygmatu teoretyczno-badawczego

Filip Schmidt , Joanna Mizielińska , Agata Stasińska , Marta Olcoń-Kubicka , Magdalena Żadkowska , Joanna Jasińska , Mateusz Halawa

Abstract

The article, which opens the thematic section on the sociology of intimate couples, offers a theoretical and research program for the studies of intimate life. Its core is the conceptualization of intimate relations as different forms of closeness, love and care embedded in everyday practices. An intimate couple is presented in a relational, not normative, intersectional and processual approach. The article consists of two parts. The first explains why the category of intimate couple is useful in partially replacing and partially complementing such categories as family, individual, and household. The second part focuses on benefits the theory of social practice brings to the research on intimate couples, with the emphasis on silent and habitual knowledge, carnality and emotionality, materiality, symbolism and the context of practices. The presented theoretical and research program that synthesizes the trends from several sociological areas, both practical and theoretical, has been elaborated on the basis of a number of research projects undertaken in Poland.
Author Filip Schmidt
Filip Schmidt,,
-
, Joanna Mizielińska
Joanna Mizielińska,,
-
, Agata Stasińska
Agata Stasińska,,
-
, Marta Olcoń-Kubicka
Marta Olcoń-Kubicka,,
-
, Magdalena Żadkowska (FSS / IPSJ / DSEL)
Magdalena Żadkowska,,
- Division of the Sociology of Everyday Life
, Joanna Jasińska
Joanna Jasińska,,
-
, Mateusz Halawa
Mateusz Halawa,,
-
Other language title versionsTowards a sociology of intimate couples: a theoretical model and research paradigm
Journal seriesStudia Socjologiczne, ISSN 0039-3371, (B 14 pkt)
Issue year2018
No3 (230)
Pages11-39
Publication size in sheets2.1
Keywords in Polishpara, rodzina, intymność, teoria praktyk, relacyjność
Keywords in Englishintimate relationships, family, intimacy, practice theory, relationality
Abstract in PolishPrzedmiotem artykułu jest program teoretyczno-badawczy ujmujący parę intymną jako formę praktykowania bliskości, miłości i troski, zakorzenionych w praktykach życia codziennego. W ramach tego programu proponujemy analizę o charakterze: relacyjnym, nienormatywnym, intersekcjonalnym oraz procesualnym. Najpierw wyjaśniamy, dlaczego kategoria pary intymnej jest użyteczna, uzupełniając, a także zastępując takie kategorie, jak rodzina, jednostka i gospodarstwo domowe. Druga część tekstu jest poświęcona korzyściom, które wnoszą do badań par intymnych teorie praktyk społecznych, z ich naciskiem na wiedzę milczącą i habitualną, cielesność i emocjonalność, materialność oraz symbolikęi kontekst działań. Proponowany program teoretyczno-badawczy stanowi syntezę kilku nurtów teoretycznych i został przepracowany w toku szeregu zrealizowanych w Polsce projektów badawczych.
DOIDOI:10.24425/122471
URL http://www.studiasocjologiczne.pl/pliki/Studia_Socjologiczne_2018_Nr3_s.11_39.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 14.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2012 = 0.024 (2)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back