Nowe koncepcje złagodzenia problemów rozwoju infrastruktury transportu w Polsce

Krystyna Wojewódzka-Król

Abstract

Transport infrastructure in Poland does not meet the requirements of sustainable development, which is felt by the whole economy, among other things due to congestion, limited accessibility of regions or weakening the competitive position of Polish seaports. The way to mitigate the problems of adaptation of transport infrastructure to the needs of the economy may be the development of inland waterways, especially those, which could relieve the transport problems in the seaport hinterland or reduce the congestion on the roads. An alternative to high-speed rail, which is very controversial in Poland, may be the concept of hyperloop, The way to sustainable transport development is also to implement infrastructure solutions, that enable the integration of transport modes.
Author Krystyna Wojewódzka-Król (FE / DTP)
Krystyna Wojewódzka-Król,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsNew concepts of reducing problems in the development of transport infrastructure in Poland
Journal seriesProblemy Transportu i Logistyki, ISSN 1644-275X, e-ISSN 2353-3005, (B 10 pkt)
Issue year2017
No3 (39)
Pages59-70
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishtransport, infrastruktura transportu, rozwój zrównoważony
Keywords in Englishtransport, transport infrastructure, sustainable development
Abstract in PolishInfrastruktura transportu w Polsce nie odpowiada wymaganiom zrównoważonego rozwoju, czego skutki odczuwalne są przez całą gospodarkę, m.in. wskutek kongestii, ograniczonej dostępności regionów czy osłabienia pozycji konkurencyjnej polskich portów morskich. Sposobem na złagodzenie problemów dostosowania infrastruktury transportu do potrzeb gospodarki może być rozwój śródlądowych dróg wodnych, zwłaszcza tych, które mogłyby odciążyć transport na zapleczu portów morskich, czy zmniejszyć kongestię na drogach. Alternatywą dla kolei dużych prędkości, która jest w Polsce bardzo kontrowersyjna, może być koncepcja hyperloop. Sposobem na zrównoważony rozwój transportu jest również wdrażanie rozwiązań infrastrukturalnych umożliwiających integrację gałęzi transportu.
DOIDOI:10.18276/ptl.2017.39-06
URL https://wnus.edu.pl/ptil/file/article/download/14835.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back