Determinants of corporate performance: modelling approach

Ewa Majerowska , Magdalena Gostkowska-Drzewicka

Abstract

This study is to investigate the influence of the selected factors of the capital structure on the corporate performance. An empirical analysis covers a sample of 90 non-financial companies traded on the Warsaw Stock Exchange, in the period of 2000–2015. The panel data models for two corporate performance measures such ROA and ROE were estimated. The company’s capital structure negatively affects its performance. It is in line with pecking order theory and previous studies on capital structure of Polish companies.
Author Ewa Majerowska (FM / DE)
Ewa Majerowska,,
- Department of Econometrics
, Magdalena Gostkowska-Drzewicka (FM / DCF)
Magdalena Gostkowska-Drzewicka,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsCzynniki kształtujące wyniki finansowe firmy: ujęcie panelowe
Journal seriesDynamic Econometric Models, ISSN 1234-3862, (B 13 pkt)
Issue year2017
Vol17
Pages115-127
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishstruktura kapitału, efektywność, modelowanie panelowe, rentowność kapitału, rentowność aktywów
Keywords in Englishcapital structure, efficiency, panel data modelling, ROA, ROE
Abstract in PolishCelem artykułu jest zbadanie wpływu wybranych czynników struktury kapitału spółek notowanych na GPW na ich rentowność. Do badań zakwalifikowano 90 przedsiębiorstw z sektora niefinansowego notowanych na GPW w latach 2000–2015. Oszacowano model panelowy dla dwóch miar rentowności, tj. ROA i ROE. Pomiędzy strukturą kapitału (dźwignią finansową) a rentownością występuje związek ujemny, co jest zgodne z teorią hierarchii źródeł finansowania i wynikami dotychczasowych badań w zakresie struktury kapitału polskich przedsiębiorstw.
DOIDOI:10.12775/DEM.2017.007
URL http://apcz.umk.pl/czasopisma/index.php/DEM/article/download/DEM.2017.007/13876
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Bez Utworów Zależnych (CC-BY-ND); with publication
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back