Rak błony śluzowej trzonu macicy u młodych kobiet - aspekty kliniczne i molekularne

Sylwia Łapińska-Szumczyk , Anna Supernat , Anna Żaczek , Hanna Majewska , Jacek Gulczyński , Sambor Sawicki , Wojciech Biernat , Dariusz Wydra

Abstract

Cel pracy: Celem pracy była analiza kliniczna i molekularna grupy młodych kobiet chorych na raka błony śluzowej trzonu macicy oraz ich analiza porównawcza w stosunku do grupy chorych starszych przy przyjęciu granicy wiekowej poniżej oraz powyżej 45 r.ż. Materiał i metody: Materiał stanowiło 456 fragmentów tkanki nowotworowej pobranej od pacjentek operowanych z powodu raka błony śluzowej trzonu macicy. Analiza molekularna objęła oznaczenie liczby kopii 10 genów (TOP2A, ERBB1, ERBB2, ERBB3, ERBB4, MYC, CCND1, ESR1, PIK3CA, RAD21) metodą ilościowego PCR, oznaczenie ekspresji 6 genów (SCGB2A2, RAD21, RUNX1, SNAI1, SNAI2, PROM1) metodą ilościowego PCR poprzedzonego odwrotną transkrypcją oraz analizę ekspresji 8 białek (PGR, ESR1, ERBB1, ERBB2, ERBB3, ERBB4, TOP2A, pAKT1) za pomocą immunohistochemii. Wyniki: Młodsza grupa pacjentek cechowała się rzadziej występującym nadciśnieniem tętniczym (p<0,00001), mniejszym naciekiem endometrium (p=0,002) i dłuższym czasem przeżycia (p=0,003). Oprócz częstszych aberracji genu RAD21 u młodszych pacjentek (p=0,02), nie stwierdzono znamiennych statystycznie różnic molekularnych pomiędzy badanymi grupami. Wnioski: Przeprowadzone badania nie wykazały odmienności molekularnej raka trzonu macicy występującego w młodym wieku oraz występującego w wieku przyjętym jako charakterystyczny dla tego nowotworu. Dane dotyczące zarówno znaczenia prognostycznego, jak i predykcyjnego RAD21 w raku trzonu macicy są nadal niewystarczające. Profil kliniczny młodszych pacjentek z rakiem endometrium był korzystniejszy w stosunku do chorych starszych, a czas przeżycia dłuższy.
Author Sylwia Łapińska-Szumczyk
Sylwia Łapińska-Szumczyk,,
-
, Anna Supernat (IFB / DMedB)
Anna Supernat,,
- Department of Medical Biotechnology
, Anna Żaczek (IFB / DMedB)
Anna Żaczek,,
- Department of Medical Biotechnology
, Hanna Majewska
Hanna Majewska,,
-
, Jacek Gulczyński
Jacek Gulczyński,,
-
, Sambor Sawicki
Sambor Sawicki,,
-
, Wojciech Biernat
Wojciech Biernat,,
-
, Dariusz Wydra
Dariusz Wydra,,
-
Journal seriesGinekologia Polska, ISSN 0017-0011, (A 15 pkt)
Issue year2014
Vol85
No9
Pages754-759
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrak błony śluzowej trzonu macicy, kobiety, analiza kliniczna, analiza molekularna
Keywords in Englishendometrial cancer, woman, clinopathological data, molecular data
Languagepl polski
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2014 = 0.601 (2) - 2014=0.487 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back