Innovativeness of enterprises in Poland in the regional context

Anna Golejewska

Abstract

The article examines the innovativeness of enterprises in 69 Polish NUTS3 sub-regions in 2014. The analysis is based on unpublished regional data from the Polish Central Statistical Office covering the following variables: the share of enterprises which have incurred outlays for innovative activities, the share of enterprises implementing process or product innovations, the share of companies collaborating in the field of innovation, and the share of new or modernized products in total production sold in industrial companies. The analysis focuses on building rankings and cluster analysis of NUTS3 regions. As research methods, the author uses selected methods of multidimensional comparative analysis, principal component analysis and the hierarchical Ward’s method. The results show that there are substantial differences among NUTS3 sub-regions as regards innovativeness of enterprises. The low level of cooperation does not foster innovation. Innovation outputs of enterprises are also unsatisfactory. The highest variation is seen in the share of new or modernized products in total production sold in industrial companies. The final effect of the cluster analysis is the division of regions into 7 groups. In the case of units where innovation inputs are not reflected in innovation outputs, it would be useful to explore regional and local factors influencing those relations. Further research is still needed.
Author Anna Golejewska (FE / DEEI)
Anna Golejewska,,
- Department of Economics of European Integration
Journal seriesJournal of Entrepreneurship, Management and Innovation, ISSN 2299-7326, e-ISSN 2299-7075 [1734-1590], (B 14 pkt)
Issue year2018
Vol14
No1
Pages29-44
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishinnowacje, przedsiębiorstwa, różnice regionalne
Keywords in Englishinnovation, enterprises, regional differences
Abstract in PolishArtykuł analizuje innowacyjność przedsiębiorstw w 69 polskich podregionach NUTS- 3 w 2014 roku. Analiza bazuje na niepublikowanych danych regionalnych GUS obejmujących następujące zmienne: udział przedsiębiorstw, które poniosły nakłady na działalność innowacyjną; udział przedsiębiorstw, które nawiązały współpracę w zakresie działalności innowacyjnej; udział przedsiębiorstw, które wdrożyły innowacje produktowe lub procesowe i udział produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub ulepszonych w przedsiębiorstwach przemysłowych w wartości sprzedanej wyrobów ogółem. W opracowaniu przeprowadzono rankingi i analizę skupień. Zastosowane metody badawcze to wielowymiarowa analiza porównawcza, analiza głównych składowych i hierarchiczna metoda Warda. Wyniki potwierdziły istotne zróżnicowanie podregionów NUTS-3 w zakresie innowacyjności przedsiębiorstw. Niski poziom ich współpracy nie sprzyja innowacjom. Rezultaty działań innowacyjnych przedsiębiorstw również nie są satysfakcjonujące. Najwyższy poziom zmienności odnotowano dla udziału produkcji sprzedanej wyrobów nowych lub ulepszonych w wartości sprzedanej wyrobów ogółem. Wynikiem przeprowadzonej analizy skupień jest podział podregionów na 7 grup. W przypadku jednostek, w których potencjał nie przekłada się na innowacyjność należałoby zbadać lokalne i regionalne czynniki wpływające na te relacje. Niezbędne jest przeprowadzenie dalszych badań.
DOIDOI:10.7341/20181412
URL http://www.jemi.edu.pl/uploadedFiles/file/all-issues/vol14/issue1/JEMI_Vol14_Issue1_2018_Article2.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, ArticleFromJournal
Citation count*2 (2019-04-18)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back