Antibacterial activity of fructose-stabilized silver nanoparticles produced by direct current atmospheric pressure glow discharge towards quarantine pests

Anna Dzimitrowicz , Agata Motyka-Pomagruk , Piotr Cyganowski , Weronika Babińska , Dominik Terefinko , Piotr Jamroz , Ewa Łojkowska , Paweł Pohl , Wojciech Śledź

Abstract

Development of efficient plant protection methods against bacterial phytopathogens subjected to compulsory control procedures under international legislation is of the highest concern having in mind expensiveness of enforced quarantine measures and threat of the infection spread in disease-free regions. In this study, fructose-stabilized silver nanoparticles (FRU-AgNPs) were produced using direct current atmospheric pressure glow discharge (dc-APGD) generated between the surface of a flowing liquid anode (FLA) solution and a pin-type tungsten cathode in a continuous flow reaction-discharge system. Resultant spherical and stable in time FRU-AgNPs exhibited average sizes of 14.9 ± 7.9 nm and 15.7 ± 2.0 nm, as assessed by transmission electron microscopy (TEM) and dynamic light scattering (DLS), respectively. Energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis revealed that the obtained nanomaterial was composed of Ag while selected area electron diffraction (SAED) indicated that FRU-AgNPs had the face-centered cubic crystalline structure. The fabricated FRU-AgNPs show antibacterial properties against Erwinia amylovora, Clavibacter michiganensis, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas campestris pv. campestris and Dickeya solani strains with minimal inhibitory concentrations (MICs) of 1.64 to 13.1 mg L−1 and minimal bactericidal concentrations (MBCs) from 3.29 to 26.3 mg L−1. Application of FRU-AgNPs might increase the repertoire of available control procedures against most devastating phytopathogens and as a result successfully limit their agricultural impact.
Autor Anna Dzimitrowicz - [Wrocław University of Science and Technology]
Anna Dzimitrowicz
-
- Wrocław University of Science and Technology
, Agata Motyka-Pomagruk (MWB UG i GUMed)
Agata Motyka-Pomagruk
- Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
, Piotr Cyganowski - [Wrocław University of Science and Technology]
Piotr Cyganowski
-
- Wrocław University of Science and Technology
, Weronika Babińska (MWB UG i GUMed)
Weronika Babińska
- Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii UG i GUMed
, Dominik Terefinko - [Wrocław University of Science and Technology]
Dominik Terefinko
-
- Wrocław University of Science and Technology
, Piotr Jamroz - [Wrocław University of Science and Technology]
Piotr Jamroz
-
- Wrocław University of Science and Technology
, Ewa Łojkowska (MWB UG i GUMed/IB UG/KB)
Ewa Łojkowska
- Katedra Biotechnologii
, Paweł Pohl - [Wrocław University of Science and Technology]
Paweł Pohl
-
- Wrocław University of Science and Technology
, Wojciech Śledź (MWB UG i GUMed/IB UG/KB)
Wojciech Śledź
- Katedra Biotechnologii
Tytuł czasopisma/seriiNanomaterials, ISSN 2079-4991, (A 35 pkt)
Rok wydania2018
Tom8
Nr10
Paginacja1-16
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0,75
Numer artykułu751
Słowa kluczowe w języku angielskimatmospheric pressure plasma, nanostructures, phytopathogens, plant protection, quarantine, Erwinia amylovora, Clavibacter michiganensis, Ralstonia solanacearum, Xanthomonas campestris pv. campestris, Dickeya solani
DOIDOI:10.3390/nano8100751
URL https://doi.org/10.3390/nano8100751
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)35
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 35.0, 24-07-2020, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 4,000; Cytowania Scopus = 7,000; Impact Factor WoS: 2018 = 4,034 (2) - 2018=4,358 (5)
Liczba cytowań*8 (2020-08-01)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?