Nakłady finansowe na rozwój infrastruktury transportu wodnego śródlądowego

Ryszard Rolbiecki

Abstract

In Western Europe, the development of infrastructure of inland waterway transport is clearly supported. In these countries substantial investments are allocated into development and maintenance of inland waterways. In Poland, both, investments in infrastructure development of inland waterway transport, as well as maintenance of waterways are disproportionately small. According to the document adopted on June 14, 2016 by the Resolution of the Government titled: „Assumptions for the plans of the development of inland waterways in Poland for the perspective of 2016–2020 with the prospect of 2030” the expenditures will rise to 76.8 billion PLN by 2030. However, there are serious concerns about the possibility of implementation of the assumed amount of expenditures.
Author Ryszard Rolbiecki (FE/DTP)
Ryszard Rolbiecki,,
- Department of Transportation Policy
Other language title versionsFinancial expenditures on infrastructure development of inland waterway transport
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2017
No74
Pages357-367
Publication size in sheets0.55
Keywords in Englishinland waterway transport, financial expenditures, productivity, inland waterways
Abstract in PolishW krajach Europy Zachodniej rozwój transportu wodnego śródlądowego jest postrzegany jako jeden ze sposobów realizacji współczesnych celów polityki transportowej. W tych krajach na rozwój i utrzymanie śródlądowych dróg wodnych przeznaczane są znaczne nakłady inwestycyjne. W Polsce nakłady na drogi wodne są niewspółmiernie małe. Z przyjętego w dniu 14 czerwca 2016 r. uchwałą Rady Ministrów dokumentu Założenia do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016–2020 z perspektywą do roku 2030 wynika, że nakłady te do 2030 r. wzrosną do 76,8 mld PLN. Biorąc jednak pod uwagę dotychczasowe doświadczenia w zakresie finansowania śródlądowych dróg wodnych, istnieją poważne obawy, że poniesienie tak dużych nakładów jest mało realne.
URL http://znetil.ug.edu.pl/index.php/etil/article/view/197/170
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Na tych samych warunkach (CC-BY-NC-SA); with publication
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?