Utopian fictions: before and after revolution

Artur Blaim

Abstract

The paper explores the ways in which the ideal order is introduced in utopian fictions prior to and after the French Revolution. Despite an apparent variety of different methods, the key role is most often ascribed to the figure of the founding father who both designed and successfully implemented his plans for a radically better state and society. The fictional pattern is then compared to corresponding discursive practices of revolutions and revolution - like activities that have managed to overthrow the existing socio-political systems.
Author Artur Blaim (FL / IEAS)
Artur Blaim,,
- Institute of English and American Studies
Other language title versionsLiterackie utopie sprzed i po rewolucji
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/4
Pages45-63
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishutopie literackie, utopianizm, rewolucja
Keywords in Englishutopian fictions, utopianism, revolution
Abstract in PolishArtykuł omawia różne sposoby ustanawiania idealnego porządku społeczno-politycznego przedstawiane w utworach utopijnych przed i po Rewolucji Francuskiej. Pomimo pozornej wielości proponowanych metod, główną rolę odgrywa w nich postać ojca -założyciela, który nie tylko zaplanował model radykalnie lepszego państwa i społeczeństwa, ale też wprowadził go z powodzeniem w życie. Dominujący w literaturze utopijnej model konstytuowania idealnego świata jest następnie skonfrontowany z praktykami dyskursywnymi ruchów rewolucyjnych i quasi-rewolucyjnych, którym udało się obalić istniejący porządek.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/1860/2098
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Blaim_Artur_Utopian_fictions_Before_and_after_2017.pdf 173 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?