Development of Islamic banking in Indonesia

Iwona Sobol

Abstract

In the last few decades the increasing significance of Islamic banking has been observed. A distinctive feature of Islamic banks is the obligation to conduct operations in accordance with principles of shariah which is the religious law of Muslims. The purpose of this paper is to present the state of development and the specificity of the Islamic banking industry in Indonesia. The reason why this country has been chosen is the fact that it is the most populous Islamic country, yet in comparison with some other Muslim countries the significance of Islamic banking is relatively small there. Thus it is interesting to analyse whether the situation may change in the future. The article uses descriptive and analytical method of analysis, based mainly on scientific literature, market reports and statistical data.
Author Iwona Sobol (FE / IIB)
Iwona Sobol,,
- Institute of International Business
Other language title versionsRozwój bankowości islamskiej w Indonezji
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No447
Pages168-177
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbankowość islamska, Indonezja, muzułmanie, szariat
Keywords in EnglishIslamic banking, Indonesia, Muslims, shariah
Abstract in PolishW ciągu ostatnich kilku dekad wzrosło istotnie znaczenie bankowości islamskiej. Charakterystyczną cechą banków islamskich jest konieczność przeprowadzania operacji finansowych zgodnie z zasadami religijnego prawa muzułmanów – szariatu. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie stanu rozwoju i specyfiki bankowości islamskiej w Indonezji. Wybór tego rynku jest nieprzypadkowy. Mianowicie, Indonezja jest najliczniejszym państwem muzułmańskim na świecie, a mimo to w porównaniu z niektórymi innymi krajami muzułmańskimi znaczenie bankowości islamskiej jest tam niewielkie. Dlatego interesujące jest zbadać, czy sytuacja ta może się zmienić w przyszłości. W artykule zastosowano głównie analizę opisową, opartą na literaturze naukowej, raportach rynkowych oraz danych statystycznych.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.447.14
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=34892&from=publication
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back