Empiryczna analiza zależności między otwartością gospodarki a wzrostem gospodarczym na przykładzie Polski

Sylwia Machowska-Okrój

Abstract

n/a
Author Sylwia Machowska-Okrój (FE / DMicro)
Sylwia Machowska-Okrój,,
- Department of Microeconomics
Other language title versionsThe empirical analysis of dependency between openness of economy vs. economic growth. Case of Poland
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2017
No489
Pages222-230
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwzrost gospodarczy, wskaźnik otwartości gospodarki, badanie korelacji
Keywords in Englisheconomic growth, economy openness factor, correlation test
DOIDOI:10.15611/pn.2017.489.20
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?