Analiza zjawiska "regresji cen do średniej" na polskim rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych w latach 2001-2016

Krzysztof Kowalke

Abstract

There are approximately 57 open-end universal Polish equity investment funds on the Polish market. Choosing funds for an investment portfolio is not easy, particularly because their investment strategies often do not differ significantly from each other. For this reason, investors execute different investment strategies. One of them, frequently used in the case of individual equity market investments, is a strategy utilising the phenomenon of “stock price regression toward the mean”. This article will present an analysis of whether this strategy also works in the case of universal Polish equity investment funds market.
Author Krzysztof Kowalke (FM / DIRE / IU)
Krzysztof Kowalke,,
- Investment Unit
Other language title versionsAn analysis of the Phenomenon of "price regression toward the mean" on the Polish mutual funds market in 2001-2016
Journal seriesŚwiat Nieruchomości, ISSN 1231-8841, e-ISSN 2450-534X, (B 10 pkt)
Issue year2017
No101
Pages29-36
Publication size in sheets0.8
Keywords in Polishfundusze inwestycyjne, regresja cen do średniej, strategie inwestycyjne
Keywords in Englishinvestment funds, price regression toward the mean, investment strategies
Abstract in PolishNa polskim rynku dostępnych jest około 57 otwartych funduszy inwestycyjnych akcji polskich typu uniwersalnego. Wybór spośród nich funduszy do portfela inwestycyjnego nie jest łatwy, zwłaszcza, że ich strategie inwestycyjne często nie różnią się znacząco od siebie. Z tego też powodu inwestorzy stosują różne strategie inwestycyjne. Jedną z nich, która często sprawdza się w indywidualnym inwestowaniu na rynku akcji, jest strategia wykorzystująca zjawisko określane mianem „regresji cen akcji do średniej” (De Bondt, Thaler, 1985; Kowalke, 2014, s. 177). W niniejszym artykule zostanie przeanalizowane, czy strategia ta sprawdza się również na polskim rynku akcyjnych funduszy inwestycyjnych o charakterze uniwersalnym. Zakres czasowy badania stanowić będą lata 2001-2016.
DOIDOI:10.14659/worej.2017.101.04
Languagepl polski
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?