Osobowość rodziców i doświadczenia matek w opiece nad dzieckiem jako predyktory depresji poporodowej u par w okresie przejścia do rodzicielstwa

Maria Kaźmierczak , Justyna Michałek-Kwiecień , Bogumiła Kiełbratowska , Karol Karasiewicz

Abstract

Aim. Analysis of interrelationships between the five global personality dimensions of both parents and mothers’ experiences regarding feeding the baby/childcare, as well as determining their role as predictors of postpartum depression. Method. 223 first-time expectant couples participated in the study (I stage), and 143 couples from this group were examined about five months after the childbirth (II stage). The following questionnaires were used: the NEO Five-Factor Inventory (NEO-FFI), the Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS), and the Mother and Baby Scale (MBAS). Results. EPDS scores were interrelated in couples. Both parents’ Neuroticism measured before the childbirth was associated with higher levels of self-assessed and partner’s postpartum depression. Mothers’ Neuroticism negatively correlated with global confidence regarding childcare and the child’s positive alertness during feeding (which was also associated with a higher female Extraversion). Maternal global confidence in childcare negatively correlated with postpartum depression in both partners. Perceived child’s alertness and mother’s global confidence significantly mediated the relationship between mothers’ Neuroticism (and their Extraversion in the case of child’s alertness), and the EPDS score in women. Partners’ similarity in Neuroticism was associated with worse functioning of mothers (higher EPDS scores, lack of confidence), whereas similarity in Openness to experience negatively correlated with fathers’ EPDS score, and positively with mothers’ global confidence. Conclusions. Complex associations between postpartum depression scores and personality dimensions of men and women, and mother’s experiences indicate the need to include fathers and couples in studies. Offering the possibility to meet with lactation consultants might be an essential element of support system for new parents.
Rodzaj publikacjiW druku (online first, early view)
Autor Maria Kaźmierczak (WNS / IPsych / ZBRiJŻ)
Maria Kaźmierczak
- Zakład Badań nad Rodziną i Jakością Życia
, Justyna Michałek-Kwiecień
Justyna Michałek-Kwiecień
-
, Bogumiła Kiełbratowska
Bogumiła Kiełbratowska
-
, Karol Karasiewicz (WNS / IPsych / ZPiS)
Karol Karasiewicz
- Zakład Psychometrii i Statystyki
Inne wersje tytułuParents‘ personality and maternal experiences in childcare as predictors of postpartum depression in couples in transition to parenthood
Tytuł czasopisma/seriiPsychiatria Polska, ISSN 0033-2674, (A 15 pkt)
Rok wydania2018
Nr104
Paginacja1-15
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.7
Słowa kluczowe w języku polskimdepresja poporodowa, karmienie piersią, osobowość rodziców
Słowa kluczowe w języku angielskimpostpartum depression, breast feeding, parents’ personality
Klasyfikacja ASJC2738 Psychiatry and Mental health; 2700 General Medicine
DOIDOI:10.12740/PP/OnlineFirst/81092
URL http://www.psychiatriapolska.pl/uploads/onlinefirst/Kazmierczak_PsychiatrPolOnlineFirstNr104.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)15
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 15.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.566; Impact Factor WoS: 2018 = 1.311 (2) - 2018=1.009 (5)
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?