Ja-świat: Romany Miller dialogowa i dialogiczna koncepcja socjalizacji i wychowania. W stronę osobowości zaangażowanej

Adela Kożyczkowska

Abstract

The article attempts to reconstruct Romana Miller’s pedagogical thought, whose scientific output is one of the pillars of the Gdansk Pedagogy. The departure point is the separation and methodological recognition of a construct of I-world, which was recognised by me as crucial for the pedagogical concept of socialisation. The construct of I-world allows to show dialogue and dialogic properties of the relation of socialisation and upbringing. Thanks to this, what becomes clearer is the concept of a human being that acts in culture, perceived by Romana Miller (after Bogdan Suchodolski) as an engaged personality, who (co)creates themselves by the means of forming their relati on with the world.
Autor Adela Kożyczkowska (WNS / IPed / ZPO)
Adela Kożyczkowska
- Zakład Pedagogiki Ogólnej
Inne wersje tytułuI-world: Romana Miller's dialogic and dialogical concept of socialisation and upbringing. Towards an engaged personality
Tytuł czasopisma/seriiTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Rok wydania2018
Tom21
Nr2 (82)
Paginacja31-44
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.65
Słowa kluczowe w języku polskimRomana Miller, ja-świat, socjalizacja, wychowanie, dialogowość , dialogiczność
Słowa kluczowe w języku angielskimRomana Miller, I-world, socialisation, ubbringing, dialogism, dialogicality
Streszczenie w języku polskimW artykule podejmuję próbę rekonstrukcji myśli pedagogicznej Romany Miller, której dorobek naukowy stanowi jeden z fila rów gdańskiej pedagogiki. Punktem wyjścia jest wyodrębnienie i metodologiczne rozpoznanie konstruktu ja-świat, który został przeze mnie rozpoznany jako istotny dla pedagogicznej koncepcji socjalizacji. Konstrukt ja-świat pozwala odsłonić dialogowe i dialogiczne właściwości związku socjalizacji i wychowania, dzięki czemu bardziej wyrazista staje się koncepcja człowieka działającego w kulturze, ujmowane go przez Romanę Miller (za Bogdanem Suchodolskim) jako osobowość zaangażowana, która (współ)tworzy siebie przez formowanie swej relacji ze światem.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2018_82_2.pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)10
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?