Ja-świat: Romany Miller dialogowa i dialogiczna koncepcja socjalizacji i wychowania. W stronę osobowości zaangażowanej

Adela Kożyczkowska

Abstract

The article attempts to reconstruct Romana Miller’s pedagogical thought, whose scientific output is one of the pillars of the Gdansk Pedagogy. The departure point is the separation and methodological recognition of a construct of I-world, which was recognised by me as crucial for the pedagogical concept of socialisation. The construct of I-world allows to show dialogue and dialogic properties of the relation of socialisation and upbringing. Thanks to this, what becomes clearer is the concept of a human being that acts in culture, perceived by Romana Miller (after Bogdan Suchodolski) as an engaged personality, who (co)creates themselves by the means of forming their relati on with the world.
Author Adela Kożyczkowska (FSS/IE/DGP)
Adela Kożyczkowska,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsI-world: Romana Miller's dialogic and dialogical concept of socialisation and upbringing. Towards an engaged personality
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2018
Vol21
No2 (82)
Pages31-44
Publication size in sheets0.65
Keywords in PolishRomana Miller, ja-świat, socjalizacja, wychowanie, dialogowość , dialogiczność
Keywords in EnglishRomana Miller, I-world, socialisation, ubbringing, dialogism, dialogicality
Abstract in PolishW artykule podejmuję próbę rekonstrukcji myśli pedagogicznej Romany Miller, której dorobek naukowy stanowi jeden z fila rów gdańskiej pedagogiki. Punktem wyjścia jest wyodrębnienie i metodologiczne rozpoznanie konstruktu ja-świat, który został przeze mnie rozpoznany jako istotny dla pedagogicznej koncepcji socjalizacji. Konstrukt ja-świat pozwala odsłonić dialogowe i dialogiczne właściwości związku socjalizacji i wychowania, dzięki czemu bardziej wyrazista staje się koncepcja człowieka działającego w kulturze, ujmowane go przez Romanę Miller (za Bogdanem Suchodolskim) jako osobowość zaangażowana, która (współ)tworzy siebie przez formowanie swej relacji ze światem.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/2018_82_2.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?