Genesis and prerequisites for creating stock markets for small and medium-sized enterprises

Magdalena Mosionek-Schweda

Abstract

The appearance of trading platforms designed for instruments issued by SMEs on the European stock markets benefited not only the companies that gained a new source of funding, but also contributed to the rapid development of venture capital. A well-functioning market designed for SMEs benefits the whole economy in the form of encouraging entrepreneurship, provision of funds for the creation of new jobs and the development and implementation of innovative technologies. The best example confirming these positive effects is the US NASDAQ. In Europe, the barrier to the development of such platforms resulted from fragmentation of the capital market and the stock exchanges reluctant to create special trading floors for SMEs. The solution could have been a pan-European market focusing on both companies with high growth potential, representing innovative industries seeking capital for development, as well as the capital of equity investors spread over the European markets. The first initiative in this regard was taken by the European Commission and although the attempt failed ultimately, it had lasting effects in the form of institutional and organizational changes in the financial markets.
Author Magdalena Mosionek-Schweda (FE / IIB)
Magdalena Mosionek-Schweda,,
- Institute of International Business
Other language title versionsGeneza oraz przesłanki tworzenia giełdowych rynków akcji dla małych i średnich przedsiębiorstw
Pages137-146
Publication size in sheets0.5
Book Wieteska Stanisław, Burzyńska Dorota (eds.): Granice finansów XXI wieku : finanse publiczne, rynek finansowy, finanse przedsiębiorstw, 2017, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 978-83-8088-792-3, 268 p.
Keywords in Polishgiełdy papierów wartościowych, rynki alternatywne, alternatywne systemy obrotu
Keywords in Englishstock exchanges, second-tier markets, alternative trading systems
Abstract in PolishPojawienie się na europejskich giełdach platform obrotu przeznaczonych dla instrumentów emitowanych przez MSP przyniosło korzyści nie tylko spółkom, które zyskały nowe źródło finansowania, lecz wpłynęły także na intensywny rozwój działalności venture capital. Sprawnie funkcjonujący rynek przeznaczony dla MSP przynosi korzyści całej gospodarce w postaci pobudzania przedsiębiorczości, dostarczania środków na tworzenie nowych miejsc pracy oraz na rozwój i wdrażanie innowacyjnych technologii. Najlepszym przykładem potwierdzającym te pozytywne efekty jest amerykański Nasdaq. W Europie barierą rozwoju takich platform była zbyt duża fragmentacja rynku kapitałowego oraz niechęć giełd do tworzenia specjalnych parkietów dla MSP. Rozwiązaniem mógł być paneuropejski rynek skupiający zarówno spółki o wysokim potencjale wzrostu, reprezentujące innowacyjne branże, poszukujące kapitału na rozwój, jak i rozproszony po rynkach europejskich kapitał inwestorów. Pierwszą inicjatywę w tym zakresie podjęła Komisja Europejska i chociaż próba ostatecznie zakończyła się niepowodzeniem, to jednak pozostawiła trwałe efekty w postaci zmian instytucjonalnych i organizacyjnych na rynkach finansowych.
DOIDOI:10.18778/8088-792-3.12
URL https://wydawnictwo.uni.lodz.pl/wp-content/uploads/2018/01/Wieteska_Granice_finansow-.pdf
Languageen angielski
LicensePublisher website (books and chapters only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 26-01-2018, BookChapterNotSeriesMainLanguages
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back