Rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe w ujęciu prawa bilansowego w Polsce w latach 2001-2016

Agnieszka Pobłocka , Ewa Spigarska

Abstract

Insurance and reinsurance companies are obliged to create technical provisions. The change in these provisions is one of the main categories directly affecting the technical account of insurance and reinsurance undertakings. The aim of this article is to present the change in technical provisions in insurance and reinsurance companies’ financial reporting and how the change in technical provisions influenced the financial results of insurance and reinsurance undertakings in Poland in 2001–2016. The aggregated financial data published by the Polish Financial Supervision Authority were used for statistical analyzes.
Author Agnieszka Pobłocka (FM / DS)
Agnieszka Pobłocka,,
- Department of Statistics
, Ewa Spigarska (FM / DA / FAU)
Ewa Spigarska,,
- Financial Accounting Unit
Other language title versionsTechnical provisions in terms of balance sheet law (accounting law) in Poland in the years 2001-2016
Journal seriesNauki o Finansach. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 2080-5993, e-ISSN 2449-9811, [], (B 14 pkt)
Issue year2017
No3 (32)
Pages121-135
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishrezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według prawa bilansowego i polskich standardów rachunkowości oraz według międzynarodowych standardów rachunkowości, wartość godziwa, Dyrektywa Wypłacalność II, analiza rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001–2016
Keywords in Englishcreation of technical provisions according to balance sheet law and Polish accounting standards, international accounting standards, fair value, Direcice of Solvency II Directive, analysis of technical provisions in Poland in 2001–2016
Abstract in PolishZakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji obligatoryjnie tworzą rezerwy techniczno-ubezpieczeniowe według prawa bilansowego i wymogów wypłacalności (Dyrektywa Wypłacalność II). Rezerwy zawiązywane na potrzeby sprawozdawczości statutowej są tworzone zgodnie z polskimi standardami rachunkowości. Rezerwy zawiązywane na potrzeby wypłacalności są tworzone zgodnie z międzynarodowymi standardami rachunkowości. W artykule przedstawiono wytyczne w zakresie tworzenia rezerw według dwóch różnych regulacji oraz podjęto próbę prezentacji i oceny poziomu rezerw techniczno-ubezpieczeniowych w Polsce w latach 2001–2016.
DOIDOI:10.15611/nof.2017.3.08
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=40160&from=publication
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 05-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?