Aktywizacja zawodowa osób starszych jako wyzwanie dla polityki państwa

Katarzyna Bałandynowicz-Panfil

Abstract

n/a
Autor Katarzyna Bałandynowicz-Panfil (WE / IHZ)
Katarzyna Bałandynowicz-Panfil
- Instytut Handlu Zagranicznego
Paginacja13-52
Książka Determinanty aktywności zawodowej ludzi starszych, 2009, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", ISBN 978-83-7285-486-5
Językpl polski
Punktacja (całkowita)3
Liczba cytowań*4 (2020-02-19)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?