Ocena efektywności wydatkowania środków w ramach działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na wspieranie mikroprzedsiębiorstw województwa zachodniopomorskiego

Wojciech Kozłowski

Abstract

Purpose – demonstration of reasonability of grant programs to support innovation in micro, small and medium enterprises on the example of Measure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy. Methodology – critical analysis of literature, case analysis and preliminary indicator analysis. Findings – most of the projects are inactive four years after the end of the financing period. Most of the active projects received too much subsidy in relation to the results obtained. Originality – one of the few analyzes of the effectiveness of the use of grants that goes beyond the use of funds.
Author Wojciech Kozłowski (FM/DA/MAU)
Wojciech Kozłowski,,
- Management Accounting Unit
Other language title versionsMeasure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy as part of the support system for micro-enterprises of the West Pomeranian Voivodeship
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, [Zeszyty Naukowe Uniwersytet Szczeciński. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia], ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460, [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2017
No4 (88), cz. 2
Pages109-120
Publication size in sheets0.64
Keywords in PolishUnia Europejska, MSP, innowacje, dotacje
Keywords in EnglishEU, SME, innovation, subsidization
Abstract in PolishCel – wykazanie na przykładzie działania 8.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka zasadności stosowania programów dotacyjnych mających wspierać innowacyjność przedsiębiorstwa z sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Metodologia badania – krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza przypadku oraz wstępna analiza wskaźnikowa. Wynik – większość projektów jest nieaktywna już po 4 latach od zakończenia dofinansowania; większość aktywnych projektów otrzymała zbyt wysokie dotacje w stosunku do uzyskanych efektów. Oryginalność – jedna z nielicznych analiz efektywności wykorzystania środków dotacyjnych wykraczająca poza badanie stopnia wykorzystania środków.
DOIDOI:10.18276/frfu.2017.88/2-01
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/4294.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?