Uchodźcy - ludzie bez miejsca. Pamięć i miejsce w narracjach przymusowych migrantów

Dorota Jaworska , Khedi Alieva

Abstract

Ties with a place in refugee narratives are marked by a sudden break in the continuity of experience. Memory is burdened with images of war and destruction, longing for lost places and uncertainty about returning to them. Adaptation to the new reality requires building relationships with a new place and developing memory content at all levels - from individual memories, through collective memory, passed down to future generations, to jointly constructing collective memory in exile and the memory of native culture in relation to the new culture. From the analysis of the narrative of first-generation refugees and their children who were born in the country of origin, but as a result of exile they are already growing up in a country of refuge (the so-called generation 1.5), pedagogical postulates regarding the building of educational, cultural and animation programs supporting the role of memory and relationships with the place in the psychological, social and cultural integration of refugees.
Author Dorota Jaworska (FSS/IE/DSocP)
Dorota Jaworska,,
- Division of Social Pedagogy
, Khedi Alieva
Khedi Alieva,,
-
Other language title versionsRefugees - people without a place. Memory and place in narratives of forced migrants
Pages281-305
Publication size in sheets1.50
Book Mendel Maria, Theiss Wiesław (eds.): Pamięć i miejsce: perspektywa społeczno-edukacyjna, 2019, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, ISBN 978-83-7865-749-1, 392 p.
Keywords in Polishpamięć, miejsce, przymusowe migracje
Keywords in Englishmemory, place, narratives of identity, refugees
Abstract in PolishWięzi z miejscem w narracjach uchodźców odznaczają się nagłym zerwaniem ciągłości doświadczenia. Pamięć obciążona jest obrazami wojny i zniszczenia, tęsknotą za utraconymi miejscami oraz niepewnością co do powrotu do nich. Adaptacja do nowej rzeczywistości wymaga zbudowania związków z nowym miejscem i opracowania treści pamięci na wszystkich jej poziomach – od indywidualnych wspomnień, poprzez pamięć kolektywną, przekazywaną kolejnym pokoleniom, po wspólne konstruowanie pamięci zbiorowej na uchodźstwie oraz pamięci rodzimej kultury w relacji do nowej kultury. Z analizy narracji uchodźców pierwszego pokolenia oraz ich dzieci, które urodziły się w kraju pochodzenia, lecz w wyniku uchodźstwa dorastają już w kraju schronienia (tzw. pokolenie 1,5), wynikają pedagogiczne postulaty dotyczące budowania programów edukacyjnych, kulturalnych i animacyjnych, wspierających rolę pamięci i związków z miejscem w integracji psychicznej, społecznej i kulturowej uchodźców.
Languagepl polski
Score (nominal)20
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?