Uczeń niedostosowany społecznie z obniżoną sprawnością intelektualną - możliwości oddziaływań edukacyjnych i resocjalizacyjnych w instytucji opiekuńczo-wychowawczej

Justyna Siemionow

Abstract

n/a
Author Justyna Siemionow (FSS / IE / DSPSR)
Justyna Siemionow,,
- Division of Social Pathology and Social Rehabilitation
Other language title versionsPupil with social maladjustment and lower intellectual abilities - educational and social rehabilitation impact within caring and educational institution
Journal seriesNiepełnosprawność. Półrocznik naukowy, ISSN 2080-9476, (B 11 pkt)
Issue year2013
No12
Pages32-43
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishniedostosowanie nieletnich, niepełnosprawność intelektualna, zniekształcenia poznawcze, proces rehabilitacji społecznej
Keywords in Englishmaladjusted juveniles, intallectual disability, cognitive distortion, social rehabilitation process
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back