Impact of railway investment on regional development – case study of Pomeranian Metropolitan Railway

Cezary Mańkowski , Dariusz Weiland , Borna Abramović

Abstract

From the regional development point of view new investments are always of great importance as they are mainly expected to boost the regional economy and thus improve the living standard of inhabitants. Also for the literature purposes a new case study on the impact of investments on regional development can be perceived as an added value to the state of the art and thus worthy to be explored. In this research the impact is measured in the following aspects: social, economic, innovation, and environmental, which stand also for the main assessment criteria. Just recently, an opportunity has appeared to explore this subject on the Pomeranian Metropolitan Railway (PMR), which started its operations on 1st September 2015, after five years of construction works and more than a 100-year long history. Thus, the paper presents the impact results of PMR on the development of the Pomeranian region, in the form of qualitative as well as quantitative assessments in the four aspects and on different levels of detail. The final conclusion states that the impact of PMR on the regional development has appeared to be negative in 33% and positive in 67%.
Author Cezary Mańkowski (FE / DLog)
Cezary Mańkowski,,
- Department of Logistics
, Dariusz Weiland (FE / DLog)
Dariusz Weiland,,
- Department of Logistics
, Borna Abramović
Borna Abramović,,
-
Other language title versionsWpływ inwestycji kolejowej na rozwój regionalny - studium przypadku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Journal seriesPromet-Traffic & Transportation, [Promet - Traffic - Traffico], ISSN 0353-5320, e-ISSN 1848-4069, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
Vol31
No6
Pages669-679
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishkolej, region, inwestycja, oszacowanie
Keywords in Englishrailway, region, investment, assessment
ASJC Classification2201 Engineering (miscellaneous); 2205 Civil and Structural Engineering; 2212 Ocean Engineering
Abstract in PolishZ punktu widzenia rozwoju regionalnego nowe inwesty-cje mają zawsze ogromne znaczenie, ponieważ przede wszystkim pobudzają regionalną gospodarkę, a tym samym poprawiają standard życia mieszkańców. Również z punk-tu widzenia badań literaturowych nowe studium przypadku dotyczące wpływu inwestycji na rozwój regionalny może być postrzegane jako wkład do rozwoju badań. Wpływ anal-izowanej inwestycji jest mierzony w następujących aspek-tach: (1) społecznym, (2) ekonomicznym, (3) innowacyjnym i (4) środowiskowym, które również spełniają główne kryteria oceny tego wpływu. Z uwagi na fakt, że stosunkowo niedaw-no, tj. 1 września 2015 r., po pięciu latach prac budowlanych i ponad stuletniej historii, zakończyła okres inwestycyjny i rozpoczęła swoją działalność Pomorska Kolei Metropolital-na (w skrócie PKM), pojawiła się możliwość przestudiowania tego przypadku. W wyniku zastosowania autorskiej metody oceny jakościowej i ilościowej wpływu PKM na rozwój regio-nu pomorskiego, w konkluzji stwierdza, że wpływ ten okazał się negatywny w 33% i pozytywny w 67%.
DOIDOI:10.7307/ptt.v31i6.3231
URL https://traffic.fpz.hr/index.php/PROMTT/article/view/3231/561561798
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 01-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.661; WoS Impact Factor: 2018 = 0.768 (2) - 2018=0.872 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?