O źródłach zróżnicowania kulturowo-cywilizacyjnego Azji Południowo-Wschodniej

Kornel Bielawski

Abstract

Southeast Asia is an extremely diverse region in terms of cultures and religions. Contemporary southeast asian reality is the result of numerous interactions between different ethnic groups and religions that have taken place throughout history. The nature of the region is also determined by the shape of the terrain and proximity of two civilizations: India and China. The article discusses the sources of civilizational and cultural diversity in Southeast Asia.
Author Kornel Bielawski (FSS/IPS/DN-ECS)
Kornel Bielawski,,
- Division of Non-European Country Studies
Other language title versionsSources of cultrual and civilizational differentiation in South East Asia
Journal seriesCywilizacja i Polityka, ISSN 1732-5641, (B 9 pkt)
Issue year2017
No15
Pages111-123
Publication size in sheets0.60
Keywords in Polishcywilizacja, Azja Południowo-Wschodnia, islam, hinduizm, buddyzm, Chiny
Keywords in Englishcivilization, Southeast Asia, Islam, Hinduism, buddhism, China
Abstract in PolishAzja Południowo-Wschodnia stanowi region ekstremalnie różnorodny kulturowo. Współczesna rzeczywistość cywilizacyjno-kulturowa stanowi efekt licznych interakcji międzygrupowych, różnorodnych grup etnicznych i wyznawców odmiennych religii, do których dochodziło na przestrzeni dziejów. Charakter regionu determinowany jest także przez ukształtowanie terenu oraz bliskie sąsiedztwo dwóch ważnych cywilizacji: Indii oraz Chin. W artykule omówione zostaną źródła zróżnicowania cywilizacyjno-kulturowego Azji Południowo-Wschodniej.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0010.5461
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/cywilizacja/article/view/3051/2480
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Bielawski_Kornel_O_zrodlach_zroznicowania_2017.pdf Bielawski_Kornel_O_zrodlach_zroznicowania_2017.pdf 880 KB
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjeKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?