Uwarunkowania analizy ryzyka w infrastrukturze krytycznej sektora energii

Przemysław Borkowski

Abstract

Article deals with the problem of risk assessment in critical energy infrastructure. Firstly the critical infrastructure in energy sector is discussed than risk identification methodology for application to critical infrastructure is proposed. Specific conditions resulting from features of critical infrastructure are addressed in the context of risk assessment procedure. The limits of such a procedure are outlined and critical factors influencing different stages of risk assessment process are researched in view of specificity of the sector.
Author Przemysław Borkowski (FE/ChTE)
Przemysław Borkowski,,
- Deparment of Transport Economics
Other language title versionsDeterminants of risk assessment process in critical energy infrastructure
Journal seriesWspółczesna Gospodarka, ISSN 2082-677X, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol7
No2
Pages53-69
Publication size in sheets0.80
Keywords in Polishryzyko w infrastrukturze krytycznej, analiza ryzyka w infrastrukturze, zarządzanie ryzykiem infrastrukturalnym
Keywords in Englishrisk assessment for critical e nergy infrastructure, critical infrastructure, risk in energy sector
Abstract in PolishArtykuł podejmuje problem oceny ryzyka w infrastrukturze krytycznej. W szczególności koncentruje się na uwarunkowaniach modelu identyfikacji i ewaluacji ryzyka wynikających ze specyfiki infrastruktury krytycznej sektora energii. Przedstawiono ograniczenia, jakim podlegał będzie taki model, zaproponowano koncepcję klasyfikacji ryzyka możliwą do zastosowania w odniesieniu do infrastruktury krytycznej oraz wskazano na różnice w stosunku do klasycznych procedur modelowania ryzyka.
URL http://www.wspolczesnagospodarka.pl/wp-content/uploads/2016/06/4_P_Borkowski_WG_2_2016_GG.pdf
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Borkowski_Przemyslaw_Uwarunkowania_analizy_2016.pdf Borkowski_Przemyslaw_Uwarunkowania_analizy_2016.pdf 425,64 KB
Score (nominal)9
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 9.0, 07-07-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 07-07-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego.
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?