Identification of key axiology assumptions in logistics

Cezary Mańkowski

Abstract

Mimo ogromnego znaczenia aksjologii zarówno w teorii, jak i praktyce logistycznej literatura przedmiotu w niewielkim stopniu zajmuje się tą problematyką. Dlatego też w niniejszym artykule przedstawiono rezultaty badań nad sposobem rozumienia podstawowych kategorii aksjologicznych w logistyce oraz sformułowano system tych kategorii we wzajemnych relacjach ukazujących ich hierarchię. W ujęciu praktycznym uzyskane rezultaty mogą zostać wykorzystane do zdefiniowania wartości logistycznej w konkretnym systemie logistycznym oraz ustalenia kryteriów jej oceny.
Author Cezary Mańkowski (FE / DLog)
Cezary Mańkowski,,
- Department of Logistics
Other language title versionsIdentyfikacja podstawowych założeń aksjologicznych w logistyce
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821, (B 8 pkt)
Issue year2016
No58
Pages25-35
Publication size in sheets0.6
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2004
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; ; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back