Wiarygodność prognoz o alternatywnych instrumentach konstrukcji prognoz

Jerzy Zemke

Abstract

n/a
Autor Jerzy Zemke (WZ / KE)
Jerzy Zemke
- Katedra Ekonometrii
Tytuł czasopisma/seriiEkonometria. Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1507-3866, e-ISSN 2449-9994, (B 14 pkt)
Rok wydania2015
Nr4 (50)
Paginacja240-260
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych1.3
Słowa kluczowe w języku polskimprognoza, dokładność prognoz, rozkład normalny, rozkład fraktalny, zbiór Mandelbrota
Słowa kluczowe w języku angielskimprognosis, exactitude of prognoses, normal schedule, fractal schedule, Mandelbrot set
DOIDOI:10.15611/ekt.2015.4.16
URL http://www.dbc.wroc.pl/Content/31946/Zemke_Wiarygonosc_Prognoz_o_Alternatywnych_Instrumentach_Konstrukcji_2015.pdf
Językpl polski
LicencjaInny; licence.documentVersion.FINAL_PUBLISHED; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)14
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 14.0, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót