Koncepcje kształcenia studentów w uniwersytecie - fenomenograficzna analiza narracji pracowników naukowo-dydaktycznych

Jarosław Jendza

Abstract

The article addresses the question of teaching students at a university as conceptualized by academic teachers. The main aim of the text is to present the results of the authors research in the field of academic didactics related to individual, yet culturally constructed, ways of understanding the didactic part of scholars in higher education institutions. The author incorporated the qualitative research approach known as phenomenography and with the use of individual, semi-structured interviews analysed twenty-eight narratives. The outcome consists of ten qualitatively varied conceptions and four of them – due to the complexity of the empirical data – are presented in the article. These conceptions include: pro-emancipatory escapism, passionate infectionism, amateur naivety and pro-emancipatory provocation. The results of the research shed light not only on the variety of different teaching conceptions in university education but also question the well-known distinctions of higher-education didactics.
Author Jarosław Jendza (FSS / IE / DCT)
Jarosław Jendza,,
- Division of Curriculum Theory
Other language title versionsThe conceptions of teaching students at a university - a phenomenographic analysis of scholars’ narratives
Journal seriesDyskursy Młodych Andragogów, ISSN 2084-2740, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No20
Pages205-220
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishkoncepcje dydaktyczne, dydaktyka szkoły wyższej, kształcenie w uniwersytecie, fenomenografia
Keywords in Englishdidactic conceptions, higher education teaching, teaching students at a university, phenomenography
Abstract in PolishArtykuł podejmuje kwestię koncepcji kształcenia studentów w uniwersytecie konceptualizowanych przez nauczycieli akademickich, a jego podstawowym celem jest prezentacja wyników badań autora z zakresu dydaktyki akademickiej i odnoszących się do indywidualnych, choć kulturowo zapośredniczonych, sposobów rozumienia działalności kształceniowej nauczycieli akademickich. Autor wykorzystuje podejście badawcze w fenomenografii i posługując się semistrukturyzowanym, indywidualnym wywiadem jakościowym, dokonuje analizy dwudziestu ośmiu narracji akademików w zakresie ich sposobów pracy ze studentami. W konsekwencji zastosowania takiej strategii badawczej autor dokonuje syntetycznej prezentacji przestrzeni wynikowej, na którą składa się dziesięć jakościowo odmiennych sposobów rozumienia działalności dydaktycznej nauczycieli akademickich w uniwersytecie. Ze względu na obszerność materiału w artykule przedstawiono bliżej cztery z nich: (proemancypacyjny eskapizm, pasjonacki infekcjonizm, amatorski naiwizm, pro-emancypacyjny prowokacjonizm). Wyniki badań ujawniają nie tylko wielość i różnorodność myślenia o kształceniu akademickim, ale także problematyzują dobrze znane w dydaktyce szkoły wyższej dystynkcje.
DOIDOI:10.34768/dma.vi20.20
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
File
Jendza_Jaroslaw_Koncepcje_kształcenia_studentów_w_uniwersytecie_2019.pdf 185.31 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaUtwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY-NC-ND 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?