Model współpracy polskich politechnik z przedsiębiorstwami - identyfikacja i kierunki rozwoju

Jacek Rybicki , Emilia Dobrowolska

Abstract

The purpose of the article was indication of the desired directions in the evolution of the present model of collaboration at Polish technical universities with the business ecosystem and necessary contextual changes conditioning that evolution, or coevolution as well. A preliminary identification of the real model of collaboration at Polish technical universities and enterprises in the technology transfer process was a main motive for taking the research topic. The identification was based on reasearch conducted in 2017 at Polish technical universities. Research results which alow to describe proper changes of the cooperation between technical universities and business were based on analysis, synthesis and projection of evolution directions. The general transformation relay on changes in the current traditional model of the university towards to the model which is based on the transfer of knowledge and the commercialization of technical innovations. New approach also requires changes in currant business model used by Polish technical universities (Education & Research Operator). A dominating model of creating the innovation require changes as well as. It should evolve towards the network model, based on the concept of “Open Innovations”.
Autor Jacek Rybicki (WZ / IOiZ / ZSZ)
Jacek Rybicki
- Zakład Strategii Zarządzania
, Emilia Dobrowolska (WZ / IOiZ / ZSZ)
Emilia Dobrowolska
- Zakład Strategii Zarządzania
Inne wersje tytułuModel of collaboration at Polish technical universities and enterprises - identyfication and directions of it's development
Tytuł czasopisma/seriiOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Rok wydania2018
Nr2 (181)
Paginacja159-174
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.75
Słowa kluczowe w języku polskimtransfer technologii, innowacje, współpraca nauka–biznes, modele tworzenia innowacji, sieci współpracy
Słowa kluczowe w języku angielskimtechnology transfer, innovation, collaboration between science & business, models of innovation process, business model, business networks
Streszczenie w języku polskimCelem artykułu było wskazanie pożądanych kierunków ewolucji obecnego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z ekosystemem biznesowym oraz koniecznych zmian kontekstowych, warunkujących ową ewolucję czy koewolucję. Motywem podjęcia tematu badawczego była wstępna identyfikacja rzeczywistego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w zakresie transferu technologii. Identyfikację modelu współpracy przeprowadzono na podstawie wyników badań polskich politechnik w 2017 r. Przeprowadzone badania jakościowe stanu współpracy nauki z biznesem opierały się na analizie, syntezie i projekcji zmian. W wyniku przeprowadzonych badań określono, iż główny kierunek zmian powinien dotyczyć transformacji obecnego modelu działania polskich uniwersytetów technicznych. Podstawę zmian ewolucyjnych stanowi przekształcenie tradycyjnego modelu uniwersytetu w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego, opartego na transferze wiedzy i komercjalizacji innowacji technicznych. Zmian wymaga również stosowany obecnie w polskich uczelniach technicznych model biznesowy (operator edukacyjno-badawczy), jak również dominujący model tworzenia innowacji. Powinien on ewoluować w kierunku modelu sieciowego, opartego na koncepcji „otwartych innowacji”.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf
Językpl polski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)14
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 14.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*1 (2020-02-22)
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?