Model współpracy polskich politechnik z przedsiębiorstwami - identyfikacja i kierunki rozwoju

Jacek Rybicki , Emilia Dobrowolska

Abstract

The purpose of the article was indication of the desired directions in the evolution of the present model of collaboration at Polish technical universities with the business ecosystem and necessary contextual changes conditioning that evolution, or coevolution as well. A preliminary identification of the real model of collaboration at Polish technical universities and enterprises in the technology transfer process was a main motive for taking the research topic. The identification was based on reasearch conducted in 2017 at Polish technical universities. Research results which alow to describe proper changes of the cooperation between technical universities and business were based on analysis, synthesis and projection of evolution directions. The general transformation relay on changes in the current traditional model of the university towards to the model which is based on the transfer of knowledge and the commercialization of technical innovations. New approach also requires changes in currant business model used by Polish technical universities (Education & Research Operator). A dominating model of creating the innovation require changes as well as. It should evolve towards the network model, based on the concept of “Open Innovations”.
Author Jacek Rybicki (FM/IOM/DSM)
Jacek Rybicki,,
- Division of Strategic Management
, Emilia Dobrowolska (FM/IOM/DSM)
Emilia Dobrowolska,,
- Division of Strategic Management
Other language title versionsModel of collaboration at Polish technical universities and enterprises - identyfication and directions of it's development
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (B 14 pkt)
Issue year2018
No2 (181)
Pages159-174
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polishtransfer technologii, innowacje, współpraca nauka–biznes, modele tworzenia innowacji, sieci współpracy
Keywords in Englishtechnology transfer, innovation, collaboration between science & business, models of innovation process, business model, business networks
Abstract in PolishCelem artykułu było wskazanie pożądanych kierunków ewolucji obecnego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z ekosystemem biznesowym oraz koniecznych zmian kontekstowych, warunkujących ową ewolucję czy koewolucję. Motywem podjęcia tematu badawczego była wstępna identyfikacja rzeczywistego modelu współpracy polskich uczelni technicznych z przedsiębiorstwami w zakresie transferu technologii. Identyfikację modelu współpracy przeprowadzono na podstawie wyników badań polskich politechnik w 2017 r. Przeprowadzone badania jakościowe stanu współpracy nauki z biznesem opierały się na analizie, syntezie i projekcji zmian. W wyniku przeprowadzonych badań określono, iż główny kierunek zmian powinien dotyczyć transformacji obecnego modelu działania polskich uniwersytetów technicznych. Podstawę zmian ewolucyjnych stanowi przekształcenie tradycyjnego modelu uniwersytetu w kierunku modelu uniwersytetu przedsiębiorczego, opartego na transferze wiedzy i komercjalizacji innowacji technicznych. Zmian wymaga również stosowany obecnie w polskich uczelniach technicznych model biznesowy (operator edukacyjno-badawczy), jak również dominujący model tworzenia innowacji. Powinien on ewoluować w kierunku modelu sieciowego, opartego na koncepcji „otwartych innowacji”.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2018_NR_2_(181).pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-08-07)
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?