Uproszczenia grup spółgłoskowych w nagłosie wyrazów. Tendencje realizacyjne w rozwoju mowy dziecka

Ewa Binkuńska

Abstract

The realization of initial consonant clusters by three-, four- and fi ve-years old children represents one of several symptoms in development of their language competences. Speech development standards characteristic for the speech ontogenesis ought to be taken into consideration while interpreting pre-school children speech in terms of pronunciation of both individual consonants as well as consonant clusters. Apart from before mentioned speech development standards, another essential aspect of realization of consonant clusters must be examined with respect to phonological proximity of other elements included in a given consonant complex. The assessment of consonant clusters pronunciation requires also the consideration of the analysis of the whole word or phrase qualitatively – having in mind the possibility of present conformities – as well as quantitatively – paying attention to the number of syllables in a given lexeme or phrase.
Author Ewa Binkuńska (FL/DL)
Ewa Binkuńska,,
- Department of Logopaedics
Journal seriesStudia Pragmalingwistyczne, ISSN 2080-5853, (B 2 pkt)
Issue year2018
Vol10
Pages303-317
Publication size in sheets0.70
Keywords in Polishgrupy spółgłoskowe, ontogeneza mowy, uproszczenia grup spółgłoskowych
Keywords in Englishconsonant clusters, speech ontogenesis, consonant clusters reduction
Abstract in PolishRealizacja nagłosowych grup spółgłoskowych przez dzieci trzy-, cztero- oraz pięcioletnie stanowi jeden z przejawów ich rozwojowych kompetencji językowych. Podstawą oceny wymowy dzieci w wieku przedszkolnym, zarówno w odniesieniu do wymowy poszczególnych spółgłosek, jak i ich połączeń, jest uwzględnienie norm rozwo-jowych związanych z nabywaniem przez dziecko umiejętności komunikacyjnych. Obok tendencji dotyczących procesów przyswajania języka istotny aspekt realizacji połączeńspółgłoskowych stanowi sąsiedztwo fonetyczne elementów tworzących dany kompleks konsonantyczny. Ocena wymowy grup spółgłoskowych wymaga również uwzględnienia analizy całej struktury wyrazu lub frazy zarówno pod względem jakościowym, jak również ilościowym - biorąc pod uwagę np. możliwość wystąpienia upodobnień, a także liczbę sylab tworzących strukturę danego leksemu czy wypowiedzenia.
URL http://www.studiapragmaling.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2019/01/Studia-Pragmalingwistyczne-X-ostateczna.pdf
Languagepl polski
Score (nominal)2
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 2.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?