Oswoić strach. O metodach radzenia sobie ze stresem Claire Wheeler

Piotr Dąbrowski

Abstract

Author of the book „10 Simple Solutions to Stress” Claire M. Wheeler presents ten simple, but effective and creative ways that enable to reduce the negative impact of stress. The consequence of not dealing effectively with stress are health, emotional and social problems. Stress management brings many benefits, from the purification of the mind from the unnecessary tension to the opening of the space for creativity and spiritual development. The book is addressed to readers wanting in a concise way to learn more about the phenomenon of stress, that the author bases on the scientific, psychological research, but also it enables to perform a series of surveys and questionnaires, allowing for an analysis of its own characteristics and features in this area, the assessment of vulnerability to stress and it suggests ways to combat malaise, which means that the information contained in it can also be used in a practical way. This is the strongest point of the reviewed item, published in 2016 by the Gdansk Psychology Publishing.
Author Piotr Dąbrowski (FSS/IPsych/DSportP)
Piotr Dąbrowski,,
- Division of Sport Psychology
Other language title versionsTo tame fear. On Claire Wheeler's methods of coping with stress
Journal seriesBibliotekarz Podlaski. Ogólnopolskie naukowe pismo bibliotekoznawcze i bibliologiczne, ISSN 1640-7806, (B 7 pkt)
Issue year2017
No2 (35)
Pages231-238
Publication size in sheets0.50
Keywords in Polishrecenzja, psychologia, stres
Keywords in Englishreviews, psychology, stress
Abstract in PolishAutorka książki Pokonaj stres – 10 sprawdzonych metod, Claire M. Wheeler, przedstawia dziesięć prostych, lecz jak sama zauważa, skutecznych i twórczych sposobów, które pozwalają zredukować niekorzystny wpływ stresu. Konsekwencją nieradzenia sobie z nim w sposób efektywny są problemy zdrowotne, ale też emocjonalne i społeczne. Opanowanie stresu przynosi wiele korzyści, od oczyszczenia umysłu ze zbędnego napięcia do otwarcia przestrzeni dla kreatywności i rozwoju duchowego. Książka jest skierowana do czytelników chcących w sposób skondensowany dowiedzieć się więcej o zjawisku stresu, które to wyjaśnienia autorka opiera na naukowych, psychologicznych badaniach, ale też umożliwia wykonanie szeregu ankiet i kwestionariuszy, pozwalających na analizę własnych cech i dyspozycji w tym obszarze, ocenę podatności na stres oraz wskazujących na sposoby zwalczania złego samopoczucia, co powoduje, że informacje w niej zawarte można również wykorzystać w praktyczny sposób. To właśnie jest najmocniejszą stroną recenzowanej pozycji, wydanej w 2016 roku przez Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne.
URL http://www.ksiaznicapodlaska.pl/site/bibliotekarz/35/BP_35_www_14_Dabrowski.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?