Rola systemów ochrony instytucjonalnej we wzmacnianiu bezpieczeństwa finansowego bankowości spółdzielczej w Polsce

Błażej Lepczyński , Eugeniusz Gostomski

Abstract

Institutional Protection Schemes are an important element of the financial stability architecture of cooperative banks. The main purpose of this study is to assess the role of institutional protection systems for the financial security of cooperative banks. The analysis was of theoretical nature. The methodology was based on the assessment of banks rating mechanism and banks support mechanism. The establishment of institutional protection schemes has contributed to the ordering of supervisory functions. The study shows that institutional protection systems should in the future play a positive role in strengthening the safety and resilience of polish cooperative banks to external shocks. However, we indentified problem of limited predictive capability of rating procedures implemented in institutional protection systems in Poland. From the point of view of the role of IPS in strengthening financial stability of cooperative banks, we positively assess the construction of support funds.
Author Błażej Lepczyński (FM / KBiF)
Błażej Lepczyński,,
- Katedra Bankowości i Finansów
, Eugeniusz Gostomski (FE / IIB)
Eugeniusz Gostomski,,
- Institute of International Business
Other language title versionsThe role of Institutional Protection Schemes in the enhancement financial security of Polish cooperative banks
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2018
No531
Pages299-312
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishbank spółdzielczy, ochrona instytucjonalna, stabilność finansowa
Keywords in Englishcooperative bank, institutional protection, financial stability
Abstract in PolishWażnym elementem uzupełniającym architekturę bezpieczeństwa finansowego polskich banków spółdzielczych są niedawno utworzone systemy ochrony instytucjonalnej (IPS-y). Celem badania była ocena roli IPS-ów we wzmacnianiu bezpieczeństwa finansowego banków spółdzielczych. Z uwagi na krótki okres istnienia tych rozwiązań w rozważaniach skupiono się na teoretycznej analizie mechanizmów funkcjonowania systemów ochrony instytucjonalnej w aspekcie ich zdolności do wczesnego wykrywania potencjalnych problemów finansowych uczestników systemów oraz w aspekcie utworzonych mechanizmów pomocowych. Wyniki analiz wskazują, że w przyszłości IPS-y powinny skutecznie zapobiegać kryzysom i bankructwom banków w polskim systemie bankowości spółdzielczej poprzez wczesne wykrywanie problemów finansowych i zasilanie finansowe banków spółdzielczych w sytuacji kryzysowej. W ramach IPS-ów rozwijane są bowiem systemy ocen ryzyka banków oraz mechanizmy pomocowe. Konieczne jest jednak doskonalenie przyjętych rozwiązań, zwłaszcza w obrębie bardzo istotnej z punktu widzenia bezpieczeństwa funkcji prewencyjnej, w przypadku której zidentyfikowaliśmy lukę w postaci ograniczonej zdolności prognostycznej stosowanych systemów ocen banków. Pozytywnie z punktu widzenia roli IPS-ów we wzmacnianiu bezpieczeństwa banków spółdzielczych oceniamy natomiast konstrukcję funduszy wsparcia oraz wzrost ich wielkości w latach 2015-2017.
DOIDOI:10.15611/pn.2018.531.27
URL https://www.dbc.wroc.pl/dlibra/publication/103024/edition/60000/content?ref=desc
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 30-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back