The speech rate of people at an advanced old age

Mirosław Michalik , Katarzyna Kaczorowska-Bray , Stanisław Milewski , Anna Solak

Abstract

Background The aim of the article was to evaluate the rate of speech of people at an advanced old age and without any demential illnesses when compared to the control group of 9-years-old children without any developmental disorders. Because of the fact that the control group consisted of children, we have also made references to the notion of elderspeak – a phenomenon similar to the baby-talk – but related to the way younger people talk to senior citizens. Material/Methods We tested the rate of speech in 32 subjects: the experimental group comprising 16 healthy people of an advanced old age without any neurodevelopmental illnesses (the average age: 83.1) and the control group, which included 16 children without any developmental disorders (the average age: 9.0) in order to achieve a correlation in terms of the male/female ratio for the comparative analysis. The analysed parameters included: the speaking rate, the articulation rate, the numer of pauses, and the ratio of pauses within the speech samples. Results The estimative quantitative analysis showed insignificant differences in the parameters that influence the rate of speech in both groups. The statistical analysis also showed that there were no significant differences in the main research parameters – the speaking rate, the articulation rate, the number of pauses, and the ratio of pauses. Conclusions The research hypotheses regarding the differences in the speech rate of those at an advanced old age and of the children at the age of 9 were negated by the results of the ana lyses. It has been proven that the rate of speech of the elderly who age physiologically does not differ from the rate of speech production by the children.
Autor Mirosław Michalik
Mirosław Michalik
-
, Katarzyna Kaczorowska-Bray (WF / KL)
Katarzyna Kaczorowska-Bray
- Katedra Logopedii
, Stanisław Milewski (WF / KL)
Stanisław Milewski
- Katedra Logopedii
, Anna Solak
Anna Solak
-
Tytuł czasopisma/seriiActa Neuropsychologica, ISSN 1730-7503, e-ISSN 2084-4298, (B 12 pkt)
Rok wydania2018
Tom16
Nr2
Paginacja167-175
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.5
Słowa kluczowe w języku angielskimrate of articulation, pause, late adulthood, gerontologopaedics, gerontolinguistics
Klasyfikacja ASJC3202 Applied Psychology; 3206 Neuropsychology and Physiological Psychology
DOIDOI:10.5604/01.3001.0012.1970
URL https://actaneuropsychologica.com/resources/html/article/details?id=175382
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Inna otwarta licencja; w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)12
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 12.0, 17-11-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Cytowania WoS = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.448
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?