Environmental aspects of using gas chromatography for determination of pharmaceutical residues in samples characterized by different composition of the matrix

Joanna Sadkowska , Magda Caban , Mariusz Chmielewski , Piotr Stepnowski , Jolanta Kumirska

Abstract

This paper aims at presenting the possibilities of applying gas chromatography for the determination of pharmaceutical residues in different matrices. Section one of the study underscores the environmental advantages of employing GC for such analyses. Section two presents the innovative methods for determining pharmaceuticals in the environment. The last section discusses the results of the analysis of the GC and GC-MS market in Poland. According to the literature data, the described methods were applied for the analysis of real samples: wastewaters, surface waters, soil samples. The samples were collected from the Pomerania region and the Gulf of Gdańsk. The pharmaceuticals were determined in various environmental samples. The highest concentrations were found in raw wastewater, medium – in a treated wastewater, and the lowest - in surface water. The most frequently detected pharmaceuticals were: ibuprofen, paracetamol, diclofenac and naproxen, all belonging to NSAIDs. Furthermore, the results of the study of the Polish GC market indicate that a very limited number of entities are currently using chromatographic techniques, and pharmaceutical residues tests are exceptions, mainly due to the lack of the legal requirements in this field and the lack of own laboratories.
Author Joanna Sadkowska (FM / DBE / SBU)
Joanna Sadkowska,,
- Small Business Unit
, Magda Caban (FCh / DEA / PAiMŚ)
Magda Caban,,
- Pracownia Analityki i Monitoringu Środowiska
, Mariusz Chmielewski (FM / DBE / BEU)
Mariusz Chmielewski,,
- Business Economics Unit
, Piotr Stepnowski (FCh / DEA / LChER)
Piotr Stepnowski,,
- Laboratory of Chemical Environmental Risks
, Jolanta Kumirska (FCh / DEA / LChAD)
Jolanta Kumirska,,
- Laboratory of Chemical Analytics and Diagnostics
Other language title versionsŚrodowiskowe aspekty zastosowania chromatografi i gazowej do oznaczania pozostałości farmaceutyków w różnych matrycach
Journal seriesArchives of Environmental Protection, ISSN 2083-4772 [0324-8461], (A 15 pkt)
Issue year2017
Vol43
No3
Pages3-9
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishGC and GC-MS analyses, pharmaceutical residues, sector application of gas chromatography
Abstract in Polish W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania chromatografii gazowej (GC, GC-MS)do oznaczania pozostałości farmaceutyków w różnych matrycach. W części pierwszej opisano środowiskowe aspekty zastosowania techniki chromatografii gazowej do takich analiz; w części drugiej innowacyjne sposoby oznaczania leków w środowisku; w części trzeciej wyniki analizy rynku w Polsce pod kątem wykorzystania techniki GC i GC-MS do takich badań.Zgodnie z danymi literaturowymi, prezentowane tu metody zostały wykorzystane do analizy próbek rzeczywistych: ścieków, wód powierzchniowych, gleby, pochodzących z Pomorza i Zatoki Gdańskiej. Najwyższe stężenia leków stwierdzono w ściekach surowych, średnich – w ściekach oczyszczonych, a najniższe – w wodach powierzchniowych. Najczęściej wykrywanymi farmaceutykami były leki należące do grupy NLPZ: ibuprofen, paracetamol, diklofenak i naproksen. Wyniki badańpolskiego rynku GC wskazują wyraźnie, że nieznaczna liczba podmiotów gospodarczych stosuje obecnie technikę GC do oznaczania leków w różnorodnych matrycach. Dzieje się tak na skutek braku przepisów prawnych w tej dziedzinie oraz braku własnych laboratoriów.
DOIDOI:10.1515/aep-2017-0028
URL https://www.degruyter.com/downloadpdf/j/aep.2017.43.issue-3/aep-2017-0028/aep-2017-0028.xml
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)15
ScoreMinisterial score = 15.0, 11-12-2018, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 15.0, 11-12-2018, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; WoS Citations = 0; WoS Impact Factor: 2016 = 0.708 (2) - 2016=0.835 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back