Noble metal-based bimetallic nanoparticles: the effect of the structure on the optical, catalytic and photocatalytic properties

Adriana Zaleska-Medynska , Martyna Marchelek , Magdalena Diak , Ewelina Grabowska

Abstract

n/a
Autor Adriana Zaleska-Medynska (WCh/KTŚ/PFotokatalizy)
Adriana Zaleska-Medynska
- Pracownia Fotokatalizy
, Martyna Marchelek (WCh/KTŚ/PFotokatalizy)
Martyna Marchelek
- Pracownia Fotokatalizy
, Magdalena Diak (WCh/KTŚ/PFotokatalizy)
Magdalena Diak
- Pracownia Fotokatalizy
, Ewelina Grabowska (WCh/KTŚ/PFotokatalizy)
Ewelina Grabowska
- Pracownia Fotokatalizy
Tytuł czasopisma/seriiAdvances in Colloid and Interface Science, ISSN 0001-8686, (A 45 pkt)
Rok wydania2016
Tom229
Paginacja80-107
Słowa kluczowe w języku angielskimnoble metal, bimetallic nanoparticles, core-shell, alloys, surface plasmon resonance (SPR), catalysis, photocatalysis
Klasyfikacja ASJC1505 Colloid and Surface Chemistry; 1606 Physical and Theoretical Chemistry; 3110 Surfaces and Interfaces
DOIDOI:10.1016/j.cis.2015.12.008
URL http://dx.doi.org/10.1016/j.cis.2015.12.008
Języken angielski
Punktacja (całkowita)45
PunktacjaPunktacja MNiSW = 40.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Punktacja MNiSW (2013-2016) = 45.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Wskaźniki publikacji Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 2,757; Impact Factor WoS: 2016 = 7,223 (2) - 2016=9,446 (5)
Liczba cytowań*223 (2020-07-06)
Cytuj
przetwarzanie
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?