Crowdfunding jako źródło finansowania inwestycji w nieruchomości

Magdalena Gostkowska-Drzewicka

Abstract

The aim of the article is to fill a gap in Polish literature on real estate crowdfunding, especially the funding mechanism of investment in the purchase of land, development and rental projects. Implementation of such a formulated purpose of research required to identify the stages of the real estate crowdfunding campaign. In Poland real estate crowdfunding market puts the first steps. Considering the trends observed in the world, it is expected that this form of financing of real estate investment will develop dynamically and in a relatively short period will become an important alternative source of raising funds for realization of real estate investment projects.
Author Magdalena Gostkowska-Drzewicka (FM / DCF)
Magdalena Gostkowska-Drzewicka,,
- Department of Corporate Finance
Other language title versionsReal estate crowdfunding as a source of investment financing
Journal seriesFinanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, ISSN 2450-7741, e-ISSN 2300-4460 [1733-2842], (B 9 pkt)
Issue year2016
No1 (79)
Pages57-71
Publication size in sheets0.7
Keywords in Polishcrowdfunding rynku nieruchomości, alternatywne źródła kapitału, finansowanie projektów deweloperskich
Keywords in Englishreal estate crowdfunding, alternative sources of capital, financing of development projects
Abstract in PolishCelem artykułu jest wypełnienie luki w polskiej literaturze na temat crowdfundingu rynku nieruchomości, a zwłaszcza mechanizmu finansowania za jego pomocą inwestycji w zakup gruntów, projektów deweloperskich oraz rentierskich. Realizacja tak sformułowanego celu badawczego wymagała zidentyfikowania poszczególnych etapów kampanii crowdfundingowej projektów inwestycji w nieruchomości. W Polsce crowdfunding rynku nieruchomości dopiero stawia pierwsze kroki. Biorąc pod uwagę tendencje obserwowane na świecie, przewiduje się, że ta forma finansowania inwestycji w nieruchomości będzie rozwijać się w dynamiczny sposób i w stosunkowo krótkim okresie stanie się ważnym alternatywnym źródłem pozyskiwania środków finansowych na realizacje projektów inwestycji w nieruchomości.
DOIDOI:10.18276/frfu.2016.79-04
URL https://wnus.edu.pl/frfu/file/article/download/10324.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back