Obraz medialny Polaków mieszkających w Wiedniu w przekazie Austriackiej Rozgłośni Radiowo-Telewizyjnej (ORF)

Adam Romejko

Abstract

Among western countries, Austria stands out in its monopoly by state and political parties of audio-visual media. This is perceived by the citizens, who make a mockery of the main radio and television broadcaster (ORF), describing it as Rotfunk, i.e. the Red Broadcaster. This reflects the practice of employing persons associated with the social democratic party in high positions. The issue of Poles living in Vienna does not appear too often in the orF. This is confirmed by the fact that Poles are well integrated in the Austrian capital. Because the media are “selling” what is negative, pathological, the lack of references to Poles is a reason for satisfaction. From time to time, Poles appear as people of success in the world of culture, art and economy. There are also negative references, to Poles who commit offences.
Author Adam Romejko (FSS/IPS/DESC)
Adam Romejko,,
- Division of European Studies and Civilisation
Other language title versionsThe media image of Poles living in Vienna in the programs of the Austrian Broadcasting Corporation (ORF)
Journal seriesStudia Gdańskie, [Gdansk Studies], ISSN 0137-4338, e-ISSN , (N/A 20 pkt)
Issue year2019
Vol44
Pages225-244
Publication size in sheets0.95
Keywords in PolishORF, Polacy, radio, telewizja, Wiedeń
Keywords in EnglishORF, Poles, radio, television, Vienna
Abstract in PolishNa tle krajów zachodnich Austria wyróżnia się zmonopolizowaniem i upartyjnieniem mediów audiowizualnych. Dostrzegają to obywatele, określając prześmiewczo głównego nadawcę radiowo-telewizyjnego (ORF) mianem Rotfunk, tj. Czerwonej Rozgłośni. Odbija się w tym praktyka zatrudniania, szczególnie na wysokich stanowiskach, osób związanych z ugrupowaniem socjaldemokratycznym. Temat Polaków zamieszkujących w Wiedniu nie pojawia się w ORF zbyt często. Potwierdza to fakt, że Polacy są dobrze zintegrowani w austriackiej stolicy. Ponieważ w mediach dobrze „sprzedaje się” to, co negatywne, patologiczne, więc brak odniesień do Polaków stanowi powód do zadowolenia. od czasu do czasu prezentuje się Polaków wbijających się w świecie kultury, sztuki i gospodarki. Pojawiają się także postaci negatywne – osoby dopuszczające się przestępstw.
DOIDOI:10.26142/stgd-2019-014
Languagepl polski
LicenseRepository; published final; Other open licence; with publication
File
Romejko_Adam_Obraz_medialny_Polakow_mieszkających_w_Wiedniu_2019.pdf Romejko_Adam_Obraz_medialny_Polakow_mieszkających_w_Wiedniu_2019.pdf 324,97 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 14-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
LicencjaKorzystanie z tego materiału jest możliwe zgodnie z właściwymi przepisami o dozwolonym użytku lub o innych wyjątkach przewidzianych w przepisach prawa, a korzystanie w szerszym zakresie wymaga uzyskania zgody uprawnionego
Cite
busy
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?