Zamieszkiwanie i tożsamość. Dyspozytyw domu w urządzaniu jego mieszkańców

Małgorzata Lewartowska-Zychowicz , Longina Strumska-Cylwik

Abstract

The issue of the text concerns the constitution of human identity in the context of space. The theoretical base of our disquisition is M. Eliade’s concept of inhabited space, and M. Heidegger’s concept ofbeing-in-the-world. The former points to the social establishment of a framework for individual identity, while the latter refers to the effort of a man to create space thanks to his connections to the things at hand. Inits context, the disruption of the direct relation with a man and a thing causes the risk of blocking the development of human identity. The contemporary culture has created practices of governing the private space ofpeople’s homes, which is considered to be a part of the capitalist policy of governmentality.
Author Małgorzata Lewartowska-Zychowicz (FSS / IE / DGP)
Małgorzata Lewartowska-Zychowicz,,
- Division of General Pedagogy
, Longina Strumska-Cylwik (FSS / IE / DGP)
Longina Strumska-Cylwik,,
- Division of General Pedagogy
Other language title versionsHabitation and identity. Home dispositive in governmentality policy
Journal seriesTeraźniejszość – Człowiek – Edukacja, ISSN 1505-8808, (C 10 pkt)
Issue year2018
Vol21
No4 (84)
Pages29-39
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtożsamość, przestrzeń, dom, dyspozytyw, polityka urządzania
Keywords in Englishidentity, space, home, dispositive, governmentality policy
Abstract in PolishProblematyka tekstu dotyczy konstytuowania się ludzkiej tożsamości w kontekście przestrzeni. Teoretyczne punkty oparcia naszego wywodu stanowią M. Eliadego koncepcja przestrzeni zasiedlonej i M. Heideggera koncepcja bycia w świecie. Pierwsza z nich wskazuje na społeczne stanowienie ramy dla tożsamości indywidualnej, druga natomiast odsyła do wysiłku tworzenia przez człowieka przestrzeni dzięki jego związkom z rzeczami pod ręką. W jej kontekście zakłócenie bezpośredniości związku człowieka z rzeczą niesie ze sobą ryzyko zablokowania rozwoju jego tożsamości. Tymczasem współczesna kultura konsumpcyjna wykreowała praktyki zarządzania urządzaniem przez ludzi prywatnej przestrzeni ich domu, które uważamy za element kapitalistycznej polityki urządzania ludzi.
URL http://terazniejszosc.dsw.edu.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/TCE/TCE_2018_84_2.pdf
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?