The perception of vr of the tourists visiting chosen cultural facilities in Gdańsk

Bartosz Korinth , Zharas Berdenov , Sergey Pashkov , Jan Andrzej Wendt

Abstract

E-tourism is meeting more and more tourists’ needs these days. It is primarily connected with using the Internet as amain tool of contacting the tourist. Therefore, the aim of this study is to collect data concerning the way in which virtual space is perceived by tourists and whether or not it has a possibility of influencing the business in question in the near future. 250 tourists – 138 of whom are Polish and 123 come from abroad – visiting given cultural facilities have been subjected to analysis. The author has chosen to use a diagnostic poll method, that is astandardized survey questionnaire, prepared in Polish, English, German and Russian.
Author Bartosz Korinth (FOG)
Bartosz Korinth,,
- Faculty of Oceanography and Geography
, Zharas Berdenov
Zharas Berdenov,,
-
, Sergey Pashkov
Sergey Pashkov,,
-
, Jan Andrzej Wendt (FOG / IG / DRDG)
Jan Andrzej Wendt,,
- Department of Regional Development Geography
Other language title versionsPercepcja przestrzeni wirtualnej przez turystów odwiedzających wybrane instytucje kultury w Gdańsku
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (0 pkt)
Issue year2019
No1(45)
Pages63-72
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishVR, rzeczywistość wirtualna, e-turystyka, walory kulturowe
Keywords in EnglishVR, virtual reality, e-tourism, cultural attractions
Abstract in PolishE-turystyka zaspokaja w ostatnich latach coraz więcej potrzeb turystycznych. Związana jest ona przede wszystkim z wykorzystaniem internetu jako głównego narzędzia kontaktu z turystą. Dlatego za cel badań przyjęto uzyskanie informacji jak przestrzeń wirtualna postrzegana jest przez turystów i czy ma ona szansę wpłynąć na analizowaną branżę w perspektywie niedalekiej przyszłości. Badaniem objęto łącznie 250 turystów odwiedzających wybrane instytucje kultury, z czego 138 pochodziło z Polski, zaś 123 przyjechało z zagranicy. W pracy posłużono się metodą sondażu diagnostycznego w postaci zestandaryzowanej ankiety sporządzonej przez autora w języku polskim, angielskim, niemieckim i rosyjskim.
DOIDOI:10.18276/ept.2019.1.45-06
URL https://wnus.edu.pl/ept/pl/issue/985/article/15965/
Languageen angielski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?