Kontrowersje wokół wartości rynkowej nieruchomości jako instytucji

Andrzej Reszke , Lucjan Czechowski

Abstract

The standard theory of the market value of real property, agreed and accepted by the International Valuation Standards Committee (IVSC) is based on neoclassical assumptions of perfect competition. In fact, conditions such as the availability of players for free and complete market information are never satisfied. This situation is particularly visible in the real estate markets. This leads to considerable variation of transaction prices even on property of similar type, which leads to the formation of transaction costs related to uncertainty and the lack of trust among market participants. A look at the market value and the process of its valuation as an institution within the meaning of the so-called new institutional economics (NIE) can promote solving these problems. However, this requires undertaking targeted research to define and refine the principles of valuation.
Author Andrzej Reszke (FM)
Andrzej Reszke,,
- Faculty of Management
, Lucjan Czechowski (FM / DIRE / REU)
Lucjan Czechowski,,
- Real Estate Unit
Other language title versionsControversy over the market value of real property as an institution
Journal seriesŚwiat Nieruchomości, ISSN 1231-8841, (B 10 pkt)
Issue year2017
No99
Pages5-8
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishnieruchomości, wartość rynkowa, nowa ekonomia instytucjonalna (NEI)
Keywords in Englishreal estates, market value, new institutional economics (NIE)
Abstract in PolishStandardowa teoria rynkowej wartości nieruchomości uzgodniona i zaakceptowana przez Komitet Międzynarodowych Standardów Wyceny IVSC opiera się o neoklasyczne założenia doskonałej konkurencji. W rzeczywistości warunki takie jak np. dostępność podmiotów do darmowej i pełnej informacji rynkowej nigdy nie są spełnione. Sytuacja taka jest w szczególności widoczna na rynkach nieruchomości. Prowadzi to do znacznego zróżnicowania cen transakcyjnych dotyczących nawet nieruchomości podobnego rodzaju, co prowadzi do powstawania kosztów transakcyjnych związanych z niepewnością i brakiem zaufania pomiędzy uczestnikami gry rynkowej. Spojrzenie na wartość rynkową i proces jej wyceny jako instytucję w rozumieniu tzw. nowej ekonomii instytucjonalnej (NEI) może sprzyjać rozwiązywaniu tych problemów. Wymaga to jednak podjęcia ukierunkowanych badań w celu zdefiniowania i dopracowania zasad wyceny.
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back