Pragmalingvističeskij aspekt diskursnoj formy

Joanna Mampe

Abstract

n/a
Autor Joanna Mampe (WF / IRiSW)
Joanna Mampe
- Instytut Rusycystyki i Studiów Wschodnich
Paginacja203-208
Książka Vobořil Ladislav (red.): XXI. Olomoucké Dny Rusistů: sborník příspěvků z mezinárodní konference, 07.09.-09.09.2011, Rossica Olomucensia, nr 50, 2011, Univerzita Palackého, ISBN 978-80-244-3243-4
Słowa kluczowe w języku angielskimpragmatics, discourse, definitions and approaches to pragmatics
URL http://www.rusistika.upol.cz/fileadmin/ksl/rusistika/rossica/rossica_sbornik2011.pdf
Językru rosyjski
Punktacja (całkowita)4
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót