The world of childhood in Ray Bradbury's "The Illustrated Man"

Karol Chojnowski

Abstract

This article is devoted to an analysis of the motif of childhood in The Illustrated Man, a collection of short stories by Ray Bradbury. The particular focus is on the initial story, “The Veldt,” and the last two stories, “Zero Hour” and “The Rocket.” The article interprets imagination as a distinguishing feature of children’s world, as opposed to the world of adults, characterised by logic and lack of imagination. This difference, the article claims, results in a clash of the two worlds. The article also analyses Bradbury’s negative view of technology expressed in the stories, with its addictive and destructive potential, as well as technology’s relationship to imagination. Another object of analysis is the ways Bradbury suggests to reconcile the worlds of children and adults and to avoid technology’s pernicious effects. The article also aims to analyse the way in which the intertextual framework contributes to these themes and to interpret the meaning of the arrangement of the stories within the volume.
Autor Karol Chojnowski (WF)
Karol Chojnowski
- Wydział Filologiczny
Inne wersje tytułuŚwiat dziecka w "Człowieku Ilustrowanym" Raya Bradbury'ego
Tytuł czasopisma/seriiBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Rok wydania2017
Nr14/3
Paginacja129-145
Objętość publikacji w arkuszach wydawniczych0.8
Słowa kluczowe w języku polskimBradbury, dzieci, "Człowiek Ilustrowany", wyobraźnia, technika
Słowa kluczowe w języku angielskimBradbury, children, "The Illustrated Man", imagination, technology
Streszczenie w języku polskimArtykuł poświęcony jest analizie motywu dzieciństwa w zbiorze opowiadań Człowiek Ilustrowany Raya Bradbury’ego. Analiza w szczególności skupia się na opowiadaniu początkowym, Sawanna, oraz dwóch ostatnich – Godzina zero i Rakieta. Wyobraźnia zostaje zinterpretowana jako wyróżnik dziecięcego świata, w przeciwieństwie do świata dorosłych, naznaczonego logiką i brakiem wyobraźni. Z tej różnicy – brzmi jedna z tez artykułu – bierze się konflikt pomiędzy światem dzieci a dorosłych. W artykule omówiony jest też, wyrażony w opowiadaniach Bradbury’ego, negatywny stosunek do techniki, jej uzależniającego i niszczycielskiego potencjału oraz relacja techniki do wyobraźni. Przedmiotem analizy są też sposoby, jakie Bradbury sugeruje, aby przezwyciężyć konflikt świata dzieci i dorosłych oraz uniknąć zgubnych skutków techniki. Ponadto celem artykułu jest analiza intertekstualnych odniesień pod kątem ich wkładu w tematykę opowiadań oraz interpretacja sensu takiego, a nie innego układu utworów w zbiorze.
URL https://fil.ug.edu.pl/sites/default/files/_nodes/strona-filologiczny/33797/files/beyond_philology_no_14_3.pdf
Języken angielski
LicencjaCzasopismo (tylko dla artykułów); opublikowana ostateczna; Uznanie Autorstwa (CC-BY); w dniu opublikowania
Punktacja (całkowita)7
Żródło punktacjijournalList
PunktacjaPunktacja MNiSW = 7.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Liczba cytowań*
Cytuj
Udostępnij Udostępnij

Pobierz odnośnik do tego rekordu


* Podana liczba cytowań wynika z analizy informacji dostępnych w Internecie i jest zbliżona do wartości obliczanej przy pomocy systemu Publish or Perish.
Powrót
Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?