The world of childhood in Ray Bradbury's "The Illustrated Man"

Karol Chojnowski

Abstract

This article is devoted to an analysis of the motif of childhood in The Illustrated Man, a collection of short stories by Ray Bradbury. The particular focus is on the initial story, “The Veldt,” and the last two stories, “Zero Hour” and “The Rocket.” The article interprets imagination as a distinguishing feature of children’s world, as opposed to the world of adults, characterised by logic and lack of imagination. This difference, the article claims, results in a clash of the two worlds. The article also analyses Bradbury’s negative view of technology expressed in the stories, with its addictive and destructive potential, as well as technology’s relationship to imagination. Another object of analysis is the ways Bradbury suggests to reconcile the worlds of children and adults and to avoid technology’s pernicious effects. The article also aims to analyse the way in which the intertextual framework contributes to these themes and to interpret the meaning of the arrangement of the stories within the volume.
Author Karol Chojnowski (FL)
Karol Chojnowski,,
- Faculty of Languages
Other language title versionsŚwiat dziecka w "Człowieku Ilustrowanym" Raya Bradbury'ego
Journal seriesBeyond Philology: An International Journal of Linguistics, Literary Studies and English Language Teaching, ISSN 1732-1220, e-ISSN 2451-1498, (B 7 pkt)
Issue year2017
No14/3
Pages131-147
Publication size in sheets0.8
Keywords in PolishBradbury, dzieci, "Człowiek Ilustrowany", wyobraźnia, technika
Keywords in EnglishBradbury, children, "The Illustrated Man", imagination, technology
Abstract in PolishArtykuł poświęcony jest analizie motywu dzieciństwa w zbiorze opowiadań Człowiek Ilustrowany Raya Bradbury’ego. Analiza w szczególności skupia się na opowiadaniu początkowym, Sawanna, oraz dwóch ostatnich – Godzina zero i Rakieta. Wyobraźnia zostaje zinterpretowana jako wyróżnik dziecięcego świata, w przeciwieństwie do świata dorosłych, naznaczonego logiką i brakiem wyobraźni. Z tej różnicy – brzmi jedna z tez artykułu – bierze się konflikt pomiędzy światem dzieci a dorosłych. W artykule omówiony jest też, wyrażony w opowiadaniach Bradbury’ego, negatywny stosunek do techniki, jej uzależniającego i niszczycielskiego potencjału oraz relacja techniki do wyobraźni. Przedmiotem analizy są też sposoby, jakie Bradbury sugeruje, aby przezwyciężyć konflikt świata dzieci i dorosłych oraz uniknąć zgubnych skutków techniki. Ponadto celem artykułu jest analiza intertekstualnych odniesień pod kątem ich wkładu w tematykę opowiadań oraz interpretacja sensu takiego, a nie innego układu utworów w zbiorze.
URL https://czasopisma.bg.ug.edu.pl/index.php/beyond/article/view/2483/2111
Languageen angielski
LicenseRepository; published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
File
Chojnowski_Karol_The_world_of_childhood_2017.pdf 169.05 KB
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 03-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Additional fields
Licencja Utwór jest udostępniany na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?