Konkurencja pomiędzy przewoźnikami Ryanair i Wizz Air jako element rozwoju polskiego rynku usług transportu lotniczego

Dariusz Tłoczyński

Abstract

Air transport market is the fastest growing segment of transport. Expectations of air passengers form new challenges for air carriers which they are trying to implement. One of the factors influencing the development of this market is competition. It may be analyzed at various levels in relation to specific ways of influencing the market. Always the effect is a more attractive offer for the customer – the passenger of air transport. Therefore, air carriers should conduct research on issues of competition in the market for air transport services.The main aim of this article is to analyze the competitive processes in the low-cost air transport market. The most important determinants of the choice of Ryanair and Wizz Air are discussed as well as the directions for the development of low-cost carriers in Poland are determined.
Author Dariusz Tłoczyński (FE / DTM)
Dariusz Tłoczyński,,
- Department of Transportation Market
Other language title versionsCompetition between Ryanair and Wizz Air as an element of development of Polish air transport market
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041 [0324-8445], (B 10 pkt)
Issue year2016
No450
Pages570-583
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishtransport lotniczy, konkurencja, przewoźnicy niskokosztowi, Wizz Air, Ryanair
Keywords in Englishair transport, competition, low cost carrier, Ryanair, Wizz Air
Abstract in PolishRynek transportu lotniczego jest najszybciej rozwijającym się subrynkiem transportowym. Oczekiwania pasażerów korzystających z usług transportu lotniczego powodują formułowanie nowych wyzwań, które to podmioty sektora lotniczego starają się zrealizować. Jednym z czynników kształtujących rozwój rynku jest konkurencja. Może ona być analizowana na różnych płaszczyznach, w odniesieniu do specyficznych sposobów oddziaływania na rynek. Zawsze skutkiem konkurencji jest uatrakcyjnienie oferty dla klienta – pasażera korzystającego z usług przewoźników lotniczych. Stąd też istnieje konieczność prowadzenia badań na problematyką rywalizacji na rynku usług transportu lotniczego. Głównym celem artykułu jest analiza procesów konkurencyjnych zachodzących na rynku przewozów niskokosztowych. W tym celu omówiono najistotniejsze determinanty wyboru przewoźników Ryanair i Wizz Air oraz określono kierunki rozwoju przewoźników niskokosztowych w Polsce.
DOIDOI:10.15611/pn.2016.450.49
URL http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=35969
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Użycie Niekomercyjne - Bez utworów zależnych (CC-BY-NC-ND); with publication
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back