Odszkodowawczy charakter wynagrodzenia za służebność przesyłu

Małgorzata Balwicka-Szczyrba , Leszek Jantowski

Abstract

Rozważania przeprowadzone w niniejszym opracowaniu wskazują, że wynagrodzenie za służebność przesyłu ma charakter odszkodowawczy, a zatem pokrywa uszczerbki doznane przez właściciela nieruchomości w związku z ustanowioną służebnością. Powyższa teza prowadzi w konsekwencji do wniosku, że w większości przypadków zapłata wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu czyni niezasadnym wystąpienie z roszczeniem odszkodowawczym za szkodę związaną z posadowieniem i istnieniem urządzeń na nieruchomości, o ile doznany uszczerbek jest bezpośrednim i typowym skutkiem ustanowienia służebności przesyłu. Jedynie w szczególnych okolicznościach osobie poszkodowanej przysługiwałoby roszczenie o naprawienie szkody zgodnie z deliktową podstawą odpowiedzialności, gdy doznany uszczerbek majątkowy nie należy do typowych konsekwencji budowy bądź istnienia urządzeń przesyłowych na cudzej nieruchomości (np. w co do szkody doznanej w związku z awarią urządzeń), a nadto w zakresie uszczerbków doznanych poza pasem służebności. Przeprowadzone rozważania pozwalają także uznać za błędną praktykę domagania się odszkodowania - ponad kwotę ustalonego wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu - za uszczerbki związane ze spadkiem wartości nieruchomości obciążonej.
Author Małgorzata Balwicka-Szczyrba (FLA / DCPIL)
Małgorzata Balwicka-Szczyrba,,
- Department of Commercial and Private International Law
, Leszek Jantowski
Leszek Jantowski,,
-
Journal seriesRuch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, [Journal of law, Economics and Sociology], ISSN 0035-9629, e-ISSN 2543-9170, (N/A 40 pkt)
Issue year2020
Vol82
No1
Pages101-114
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishsłużebność przesyłu, wynagrodzenie za służebność przesyłu
DOIDOI:10.14746/rpeis.2020.82.1.7
Languagepl polski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?