Rola wczesnej interwencji psychologicznej w profilaktyce i terapii depresji poporodowej

Magdalena Chrzan-Dętkoś , Lech Kalita

Abstract

Perinatal mood disorders are a common phenomenon among young mothers: postpartum depres-sion affects about 13-20% of women, prenatal depression occurs even in 19% of pregnant women. However, in Poland, there are no systemic solutions regarding screening, diagnosis, and treatment of patients suffering from postnatal depression. From 2019, new standards of perinatal care are introduced to Poland, imposing the obligation to monitor the mental state during pregnancy and in the postpartum period. Furthermore, the Ministry of Health is launching a nationwide program for the prevention of postnatal depression which will include, among others, screening tests and free diagnostic consultations. After the introduction of the screening system, the question arises: what treatment should be offered to women with the diagnosis of postnatal depression? Understanding postnatal depression as a phenomenon of complex etiology, including biological and social factors, to answer this question, we will devote special attention to the psychological dimension. Based on the theoretical background, research results, and our own experience, we formulate practical guidelines for the implementation of short-term, early psychological interventions. We also present examples of the application of our guidelines in practice.
Author Magdalena Chrzan-Dętkoś (FSS / IPsych / DDPP)
Magdalena Chrzan-Dętkoś,,
- Division of Developmental Psychology and Psychopathology
, Lech Kalita
Lech Kalita,,
-
Other language title versionsThe role of early psychological intervention in the prevention and treatment of postpartum depression
Journal seriesPsychoterapia, ISSN 0239-4170, e-ISSN 2391-5862, (N/A 20 pkt)
Issue year2019
No1 (188)
Pages47-61
Publication size in sheets0.7
Keywords in Englishdepression, postpartum depression, depression treatment
ASJC Classification2738 Psychiatry and Mental health; 3203 Clinical Psychology
Abstract in PolishZaburzenia nastroju w okresie okołoporodowym są powszechnym zjawiskiem wśród matek: depresja po porodzie dotyka około 13–20% kobiet, natomiast w okresie ciąży występuje nawet u 19% ciężarnych. W Polsce brakuje systemowych rozwiązań dotyczących prowadzenia badań przesiewowych, diagnozy i leczenia chorujących na depresję poporodową. Od 2019 roku wprowadzone zostały do Polski nowe standardy opieki okołoporodowej nakładające obowiązek monitorowania stanu psychicznego kobiet w ciąży i po porodzie oraz, związany z tymi zmianami, ogólnopolski program profilaktyki depresji poporodowej realizowany przez Ministerstwo Zdrowia. W ramach programu prowadzone są m.in. ogólnopolskie badania przesiewowe oraz bezpłatne konsultacje diagnostyczne. Po wprowadzeniu systemu badań przesiewowych powstaje jednak pytanie: jakie leczenie oferować kobietom z diagnozą depresji poporodowej? Rozumiejąc to zaburzenie jako zjawisko o złożonej etiologii, obejmujące między innymi czynniki biologiczne i społeczne, i odpowiadając na to pytanie, szczególną uwagę poświęcimy wymiarowi psychologicznemu.W oparciu o tło teoretyczne, wyniki badań i własne doświadczenia formułujemy praktyczne wskazówki dotyczące realizacji krótkoterminowych, wczesnych interwencji psychologicznych. Przedstawiamy również przykłady zastosowania naszych wytycznych w praktyce.
DOIDOI:10.12740/PT/106445
URL http://psychoterapiaptp.pl/uploads/PT_1_2019/47ChrzanDetkos_Psychoterapia_1_2019.pdf?fbclid=IwAR2M9adTDpmSC8AZgbSsVZwL_ZH6hh6iBxBhQ1KLR5RHHeMxsnq4qPqiuEY
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Uznanie Autorstwa (CC-BY); with publication
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2018 = 0.15
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?