30 lat badań zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w zakresie podróży miejskich

Katarzyna Hebel , Olgierd Wyszomirski

Abstract

The study on transportation behaviour regarding the urban travel in Gdynia is based on 30 years of experience. At that time 14 rounds of marketing research organized by the Department of Transportation Market of University of Gdansk (formerly the Department of Transport Economics) and the Urban Transport Authority in Gdynia were completed. The article presents the declared ways of urban travel and the ways fixed on the basis of the so-called photos of the day, the factors determining the choice of cars and the choice of public transport in urban travels and the attitude to specific solutions of transport policy. The article proves the thesis that under the influence of specific conditions on the demand and supply side transport behaviour of Gdynia's inhabitants in the field of urban travel changes and that otherfactors determine the choice of car and other public transport.
Author Katarzyna Hebel KRT
Katarzyna Hebel,,
- Department of Transportation Market
, Olgierd Wyszomirski KRT
Olgierd Wyszomirski,,
- Department of Transportation Market
Other language title versions30 years of marketing research on transportation behaviour regarding the urban travel of Gdynia's residents
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Gdańskiego. Ekonomika Transportu i Logistyka, ISSN 0208-4821
Issue year2016
No61
Pages87-102
Publication size in sheets1
Keywords in Polishzachowania transportowe, badania marketingowe, transport miejski
Keywords in Englishtransportation behaviour, marketing research, urban transport
Abstract in PolishBadania zachowań transportowych dotyczących podróży miejskich w Gdyni opierają się na 30 latach doświadczeń. W tym czasie zrealizowano 14 tur badań marketingowych zorganizowanych przez Katedrę Rynku Transportowego Uniwersytetu Gdańskiego (wcześniej Katedrę Ekonomiki Transportu) oraz Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni. W artykule przedstawiono deklarowane sposoby realizacji podróży miejskich, sposoby podróży miejskich ustalane na podstawie tzw. fotografii dnia, czynniki determinujące wybór samochodu osobowego i transportu zbiorowego w podróżach miejskich oraz stosunek mieszkańców do określonych rozwiązań polityki transportowej. Na podstawie analizy przeprowadzonej w opracowaniu udowodniono tezę, że pod wpływem oddziaływania określonych uwarunkowań po stronie popytu i podaży następują zmiany zachowań transportowych mieszkańców Gdyni w zakresie podróży miejskich, przy czym inne czynniki determinują wybór samochodu, a inne transportu zbiorowego w podróżach miejskich
URL http://ekonom.ug.edu.pl/web/download.php?OpenFile=2184
Languagepl polski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 13-12-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back