The role of technology gap in the trade of Poland. Panel estimation in the gravity framework

Tomasz Brodzicki

Abstract

The objective of this paper is the analysis of the role of technology gap in explaining the aggregate intensity of Polish exports over the period 1999–2011 in a panel of all possible Polish trade partners. We construct a basic export model in a gravity framework and further augmented by incorporating various measures of technological gap. We find it to play a substantial role in determining the intensity of Polish trade relations. In general, Poland exports more to countries at the similar level of technological sophistication. We test the robustness of the results and find that the impact of technology gap varies with respect to different groups of partners depending on their technological level.
Author Tomasz Brodzicki (FE / DEEI)
Tomasz Brodzicki,,
- Department of Economics of European Integration
Other language title versionsRola luki technologicznej w handlu Polski. Estymacja panelowa modelu grawitacji
Journal seriesRoczniki Kolegium Analiz Ekonomicznych, ISSN 1232-4671, (B 9 pkt)
Issue year2016
Vol41
Pages127-144
Publication size in sheets1.08
Keywords in Polishluka technologiczna, model grawitacji, dane panelowe, efekty semi-mixed, PPML
Keywords in Englishtechnology gap, gravity model, panel data, semi-mixed effects, PPML
Abstract in PolishW niniejszej pracy przeanalizowano rolę luki technologicznej w wyjaśnianiu intensywności polskiego eksportu w latach 1999–2011 w panelu obejmującym wszystkich partnerów handlowych Polski. W tym celu zbudowano podstawowy model empiryczny eksportu na podstawie podejścia grawitacyjnego, który w kolejnym kroku został poszerzony o różne miary luki technologicznej. Okazało się, że odgrywa ona znaczną rolę w determinowaniu intensywności polskich stosunków handlowych. Polska eksportuje przede wszystkim do krajów będących na podobnym poziomie zaawansowania technologicznego. Przetestowano wiarygodność wyników i stwierdzono, że wpływ luki technologicznej różni się w zależności od poziomu technologicznego grup partnerów handlowych.
URL http://rocznikikae.sgh.waw.pl/p/roczniki_kae_z41_08.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 24-07-2019, ArticleFromJournal
Citation count*4 (2020-04-03)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?