Robotization of business processes and the future of the labor market in Poland - preliminary research

Piotr Sliż

Abstract

The main goal of the article was to present the results of the preliminary assessment of the process automation potential on the Polish labor market. The partial objective was to determine the existing state of knowledge regarding the robotic process automation. The research objectives formulated in the article were implemented using such research methods as: quantitative and qualitative bibliometric analysis of statistical methods (LOESS regression). The first part of the article describes the results of the literature review. The second point presents the results of the analysis of the popularity of the robotic process automation entry using the Google Trends tool. Then, the results of the secondary research were characterized and the job offers related to RPA were presented quantitatively. As a result of the conducted research, a growing interest in the robotic process automation was observed in the field of management and quality sciences, as well as business practice.
Author Piotr Sliż (FM / IOM)
Piotr Sliż,,
- Institute of Organization and Management
Other language title versionsRobotyzacja procesów biznesowych a przyszłość rynku pracy w Polsce - badania wstępne
Journal seriesOrganizacja i Kierowanie, ISSN 0137-5466, (0 pkt)
Issue year2019
No2
Pages67-79
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishrobotyzacja procesów, RPA, podejście procesowe, zarządzanie procesami, rynek pracy
Keywords in Englishrobotic process automation, RPA, process approach, BPM, labor market
Abstract in PolishGłównym celem artykułu jest przedstawienie wyników wstępnej oceny potencjału robotyzacji procesów na polskim rynku pracy. Celem cząstkowym jest określenie istniejącego stanu wiedzy, dotyczącego robotic process automation. Sformułowane w artykule cele badawcze zrealizowano przy wykorzystaniu metod badawczych, jak takich: ilościowa i jakościowa analiza bibliometryczna metody statystyczne (regresja LOESS). W pierwszej części artykułu opisano wyniki przeglądu literatury. W drugiej przedstawiono wyniki analizy popularności hasła robotic process automation przy wykorzystaniu narzędzia Google Trends. Następnie scharakteryzowano wyniki badań wtórnych i ilościowo, przedstawiono oferty pracy związane z RPA. W rezultacie przeprowadzonego badania zaobserwowano rosnące zainteresowanie problematyką i jakością robotic process automation w dyscyplinie nauk o zarządzaniu oraz w praktyce biznesowej.
URL http://kolegia.sgh.waw.pl/pl/KZiF/czasopisma/oik/numery/Documents/2019_2_185/sliz_robotization_of_business_processes_and_the_future_of_the_labor_market_in_polan_preliminary_research.pdf
Languageen angielski
LicenseJournal (articles only); published final; Other open licence; with publication
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*1 (2020-05-09)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?