Wydarzenie jako produkt turystyczny i jego ocena na przykładzie Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem

Urszula Kęprowska

Abstract

The main aim of the article is to show the importance of events in increasing the attractiveness of tourist destinations. The example of the World Cup in men ski jumping in the season 2016/2017 in Zakopane demonstrate who are the participants of this type of events and how those participants evaluate the event in the context of undertaken tourist activity. The result of a survey conducted by the author during the competition on 21.01.2017 present the answer to this question.
Author Urszula Kęprowska (FM / DMar)
Urszula Kęprowska,,
- Department of Marketing
Other language title versionsEvent as a tourist product and its assessment on the example of the World Cup Ski Jumping in Zakopane
Journal seriesZeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Turystyki, ISSN 1644-0501, e-ISSN 2353-3188, (B 13 pkt)
Issue year2018
No1 (41)
Pages85-93
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwydarzenie, produkt turystyczny, Puchar Świata w skokach narciarskich
Keywords in Englishevent, tourism product, FIS Ski Jumping World Cup in ski jumping for men
Abstract in PolishCelem artykułu jest ukazanie znaczenia wydarzenia dla zwiększenia atrakcyjności miejscowości turystycznej. Na przykładzie Pucharu Świata1 w skokach narciarskich mężczyzn w sezonie 2016/2017 w Zakopanem wskazano, kim są uczestnicy tego typu wydarzenia oraz jak je oceniają w świetle podjętej aktywności turystycznej. Odpowiedź na to pytanie została przedstawiona za pomocą wyników badań ankietowych przeprowadzonych przez autorkę w trakcie trwania zawodów 21 stycznia 2017 roku.
DOIDOI:10.18276/ept.2018.1.41-09
URL https://wnus.edu.pl/ept/file/article/download/14589.pdf
Languagepl polski
LicenseOther; published final; Uznanie Autorstwa - Na Tych Samych Warunkach (CC-BY-SA); with publication
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back